กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) บูรณาการภาคเหนือตอนบน

ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีและโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะ สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS บูรณาการภาคเหนือตอนบน ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เกษตรกรสามารถผลิตพืช ผัก ผลไม้ ที่เป็นอินทรีย์ ไร้สารเคมี ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นฐานการผลิตอาหารแก่โลก
ดร.สถาพร เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาทางด้านเกษตรอินทรีย์นั้น ทางกรมฯ ได้มีนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ในทุกจังหวัด จึงทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลได้
โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ผ่านการรับรองแล้ว กลุ่มที่กำลังจะได้รับการรับรอง และกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ โดยให้การสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน การเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ข้อมูลแผนที่ดิน รวมไปถึงมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางวิชาการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งจนไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ในที่สุด”
โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่ม Central Community Mall ที่ยังคงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา ร่มรื่นเขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของ “จริงใจ Farmer Market” ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แห่งแรก แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 06.30 – 13.00 น. โดยเป็นตลาดปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติก และยังเป็นจุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ งาน DIY ทำด้วยมือนำเสนอด้วยใจ อีกทั้งเป็นลานกิจกรรมอันร่มรื่นของครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่