วว. /บริษัทอินฟอร์ม่ามาร์เก็ตฯ เปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” ขับเคลื่อน Total  Solutions  for  SMEs  ในงาน Pro Pak Asia 2020

ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยได้รับเกียรติจาก  นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานบริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Brand  DNA Season 6” ซึ่ง วว. มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในการค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ ปูทางต่อยอดสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกราฟิกดีไซน์  การเลือกใช้ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พร้อมนี้ได้เปิดการสัมมนา “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลแบบบูรณาการ ซึ่ง วว. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า  ส่วนผสม การบรรจุภัณฑ์ สู่การจำหน่ายในตลาดอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมของ วว. ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขับเคลื่อน Total Solutions  for SMEs เนื่องในงาน PRO PAK ASIA 2020 หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 ซึ่งบริษัทอินฟอร์ม่ามาร์เก็ตฯ จัดขึ้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  23 ตุลาคม 2563  ณ Hall 103-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว วว. ยังนำผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  ณ Hall 103 ใน Theme “Total Solution : Innovation for healthy life and beauty” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563