3 หน่วยงานร่วมดันแผนพัฒนาบึงสรรพงาย 351 ไร่ เป็นแก้มลิง-แหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 9 เมษายน 2560 นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล , นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกอบต.ท่าบัว ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสนอของบประมาณการขุดลอกและพัฒนาบึงสรรพงาย ซึ่งมีเนื้อที่ 351 ไร่ ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของที่ว่าการอำเภอโพทะเลและด้านหลังของวิทยาลัยชุมชนโพทะเล โดยก่อนหน้านี้ราษฎรในพื้นที่ อ.โพทะเล มีความต้องการให้กรมชลประทานช่วยดำเนินการขุดลอกเพื่อจะได้มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงจะได้เป็นแหล่งน้ำเพื่อทำน้ำประปาและเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าวเคยมีการเสนอไปยังรัฐบาลเมื่อ พ.ศ.2558

ล่าสุด พล.ท.ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ ได้นำหนังสือของราษฎรส่งตรงถึงอธิบดีกรมชลประทานและได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการสำรวจเพื่อเขียนแผนออกแบบประเมินวงเงินที่จะดำเนินการเพื่อขออนุมัติ ซึ่งคาดว่าปลายปี 60 หรือ ปี 2561 น่าจะมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม

นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บึงสรรพงายเนื้อที่ 351 ไร่ ของอำเภอโพทะเล โครงการดังกล่าว นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สนช. ได้เป็นผู้เสนอโครงการและยังติดตามความคืบหน้าทุกระยะ ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ได้เชิญอธิบดีกรมชลประทานรวมถึงชลประทานจังหวัดพิจิตร เข้าชี้แจงกับ กมธ.เกษตร ที่รัฐสภา ซึ่งอธิบดีได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ส่งช่างมาดำเนินการสำรวจออกแบบประเมินวงเงิน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินเกือบ 200 ล้านบาท ในการดำเนินการให้บึงสรรพงายไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งน้ำหรือแก้มลิงธรรมดาแต่จะพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการเรียนรู้รวมถึงจะให้มีตลาดน้ำหรือตลาดชุมชนริมบึงสรรพงายเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับผู้ที่มานมัสการหลวงพ่อเงินวัดบางคลานและหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำอีกด้วย