ซี.พี.กัมพูชา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด นำโดย นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 19 จังหวัดของกัมพูชา โดยมี นายฮอง ซาเมือน รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา