2 พี่น้องหันหลังให้ชีวิตสาวโรงงาน กลับบ้านเกิดพลิกฟื้นผืนนา 2 ไร่ กลายเป็นไร่นาสวนผสม

2 พี่น้องชาวบ้านเขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด (เกาะ-เปิด) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี คือ น.ส.สุรีย์พร สระแก้ว กับ น.ส.กมลพรรณ ชายหาด ที่ใช้ชีวิตเป็นสาวโรงงาน หวนนึกถึงบั้นปลายที่ต้องแก่เฒ่า และไม่มีความมั่นคงในชีวิต ซ้ำยังต้องเสี่ยงต่อกับสารเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงอยากกลับบ้านเกิดและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในผืนนา จากมรดกตกทอดเพียง 2 ไร่เศษ ด้วยการศึกษาข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ จนพบแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน และทำการอ่านทบทวนศึกษาจนเข้าใจถึงหลักการ จึงลาออกจากงาน พร้อมกลับมาอาศัยอยู่ในถิ่นบ้านเกิด และขอสมัครเป็นคนทำงานบ้านกับคนในหมู่บ้าน เมื่อว่างเว้นจากงานบ้าน ก็ลงมือพลิกฟื้นผืนนา 2 ไร่เศษ ให้เป็นแหล่งน้ำจืดจำนวน 1 ไร่ ด้วยการจัดแบ่งแหล่งน้ำจืดเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นบ่อดิน และอีกบ่อปูด้วยแผ่นยางใช้กักเก็บน้ำจืดในหน้าฝน เพราะท้องถิ่นที่อยู่พื้นที่เป็นน้ำกร่อย พืชผักไม่อาจจะทนความเค็มได้ ซึ่งทั้ง 2 บ่อ ได้เลี้ยงปลากะพง ปลานิลจิตรดา และปลาดุก

ผืนที่ดินว่างเปล่าอีก 1 ไร่เศษ แทบทุกศอกจะไม่เหลือที่ว่างเปล่าให้เสียพื้นที่ไปโดยไร้คุณค่า พืชผักสวนครัวนานาชนิดได้รับการปลูกแบบไร่นาสวนผสมตามรอยพ่อที่วางไว้ว่า “แหล่งน้ำ” คือจุดสำคัญ น้ำที่มีไว้ใช้อุปโภคกับน้ำที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ การทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เป็นปุ๋ยจากการหมักของซากสัตว์ซากพืช

ด้วยเรือนพักหลังน้อยที่อาศัยเพียงพอต่อการหลับนอน ภายในที่พักยังนำการเพาะเห็ดเพื่อเก็บไปจำหน่ายได้ทุกวัน พร้อมกับไข่เป็ดที่เลี้ยงไว้ พร้อมยอดชะอมที่ปลูกแนวรั้ว ริมขอบสระ สามารถสร้างรายได้ แม้ไม่มากนัก แต่ก็เป็นกอบเป็นกำ วันละ 300 บาท ประจำทุกวัน ส่วนพืชสวนครัวอื่นๆ ก็สามารถสลับเก็บขายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้า มะระ มะละกอ ผักกูด ส่วนรายได้ที่หวังได้เป็นกอบเป็นกำคือ มะนาวโข่ ที่จะขายได้ราคาในช่วงหน้าแล้ง พร้อมกับปลาสารพัดที่รอเวลาโตได้ที่ ก่อนจะจับขายได้ในช่วงก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงอีกครั้ง

สำหรับปัญหาการท้อแท้นั้น ก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องหันมาต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เคยทำและเกิดขึ้นในชีวิต แต่ด้วยความมั่นใจในทฤษฎีของพ่อหลวง ว่าทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปด้วยดี การตลาดที่เคยเครียดจะไปขายที่ไหน หมดไปเมื่อพืชผักได้เจริญเติบโตขึ้น ด้วยการเดินเข้าไปถามแม่ค้าในตลาด ว่ามีพืชผักแบบนี้ ต้องการบ้างหรือไม่ ซึ่งแม่ค้าต่างก็ยินดีรับซื้อ และก็สร้างความฉงน ทำไม สองคนพี่น้องจึงสามารถมีพืชผักเก็บมาขายให้ได้ทุกวัน ทั้งที่ทราบว่า มีพื้นดินทำกินแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยการยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้ทั้งสองคนพี่น้องที่ยืดตามหลักของพ่อหลวง ด้วยการอยู่แบบพอมีพอกิน ต้องมีความอุตสาหะ ความอดทน การมีเมตตาและรู้จักการประหยัด เท่านี้ ชีวิตก็สามารถดำรงคงอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ