เอสซีจี เดินหน้ายกระดับการจัดการขยะ ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” ให้ 101 อปท. จังหวัดเลย หนุนศักยภาพธนาคารขยะ

เลย – ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เดินหน้าส่งเสริมการบริหารจัดการธนาคารขยะในประเทศไทย ติดตั้งเว็บแอปพลิชั่น “คุ้มค่า” (KoomKah) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 101 แห่งในจังหวัดเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิล และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน
โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำแอปพลิเคชั่นกับกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลและตลาดนัดรีไซเคิลจังหวัดเลย รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้ารับการอบรมป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากชุมชน

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า “จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว การดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ และได้มีการผลักดันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความร่วมมือของพี่น้องชาวเลยและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นแรงสำคัญ เน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้ตั้งแต่วัยเยาว์ และสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะด้วยผลตอบแทนผ่านการทำธนาคารขยะ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ประจำปี 2561 และ 2562”

เว็บแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” (KoomKah)

ด้าน นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่าง เว็บแอปพลิชั่น “คุ้มค่า” เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดเก็บข้อมูลร้านรับซื้อและชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะที่ นางกัญจน์รัตน์ สมทรัพย์ ตัวแทนจาก อบต.ศรีสองรักษ์ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า “เดิมทีการจัดทำธนาคารขยะมักเจอกับปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่อาจมีการสูญหายและมีความลำบากในการรื้อค้นข้อมูล การได้มาเรียนรู้การใช้งานและติดตั้งเว็บแอปพลิชั่น “คุ้มค่า” ในวันนี้ จะช่วยให้ธนาคารขยะในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสในการดำเนินการ อีกทั้งยังทำให้เห็นภาพรวมของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว”

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เว็บแอปพลิชั่น “คุ้มค่า” (KoomKah) พัฒนาโดยเอสซีจี ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้านดิจิตอลแบบครบวงจร (Digital Solutions) เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารขยะสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในธุรกิจธนาคารขยะ หน่วยงานภายในชุมชน สถานศึกษา ห้างร้าน โครงการต่างๆ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกข้อมูลทุกวันเป็นจำนวนมาก อย่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ผู้ที่สนใจเว็บแอปพลิเคชั่น “คุ้มค่า” (KoomKah) โซลูชั่นด้านดิจิตอลแบบครบวงจรเพื่อการบริหารจัดการธนาคารขยะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก: KoomKah และไลน์: @KoomKah หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel