สอศ. รีแบนด์วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมง ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ-ตอบโจทย์พื้นที่

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเกษตรสมัยใหม่ในกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วก.) 47 แห่ง และวิทยาลัยประมง 4 แห่ง ร่วมกับ ภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรตามโครงการประชารัฐ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อยกระดับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยประมงให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนการเกษตรสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หากผลิตนักศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานการเกษตรได้มากขึ้นก็จะส่งผลการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรฯ จะได้รับการต่อยอดองค์ความรู้การเกษตรรูปแบบใหม่ ปรับวิสัยทัศน์การบริหารงาน

นอกจากการพัฒนาผู้บริหารแล้วจะเกิดโครงการโรงเรียนในโรงงานขึ้น ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี โดยวิทยาลัยแต่ละแห่งจะผลิตโครงการที่ทำแล้วเกิดความยั่งยืน 164 โครงการ ซึ่งเริ่มในระยะแรกก่อน 5 โครงการ คือ โครงการเถ้าแก่น้อย (ธุรกิจครบวงจรตลาดชุมชน) วก.นครราชสีมา โครงการเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โครงการเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย วก.สุพรรณบุรี โครงการเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิด วก.พิจิตร และโครงการผลิตและจำหน่ายนมพาสเจอไรซ์เพื่อการศึกษาและการค้า วก.ลพบุรี ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับด้วยว่าการผลิตโครงการเพื่อให้เกิดโรงเรียนในงานนั้นจะต้องเห็นผลสำเร็จให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

โครงการนี้เหมือนเป็นการรีแบนด์วิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยประมงทั้งหมด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับให้เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพบริหารจัดการเกษตรตอบสนองการผลิตคนด้านการเกษตรของประเทศในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เพิ่มผู้เรียนวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรฯ ด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล หนังสือพิมพ์ข่าวสด