วศ. ปลื้มนิทรรศการ “DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์” ผลตอบรับดี เสริมความรู้และแรงบันดาลใจให้เยาวชนเรียนรู้วิทย์ใกล้ตัว

23 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายสำหรับงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดนิทรรศการใน Theme “DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์ งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

บรรยากาศภายในงานโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเต็มไปด้วยครอบครัวที่ชวนกันมาชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เป็นการเติมความรู้นอกห้องเรียนควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ของครอบครัว นอกจากนี้ น้องๆ นักเรียนที่มากับโรงเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการที่หลากหลายรูปแบบ และในบู๊ธของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ซึ่งมีทั้งนำเสนอในรูปแบบข้อมูลพร้อมภาพประกอบเป็นบอร์ดนิทรรศการ การอธิบายเพิ่มเติมจากนักวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ การเล่นเกมสนุกสนาน โดยวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลักๆ ประกอบด้วย

การกำเนิดวัตถุดิบกระดาษ ได้เรียนรู้ที่มาและกระบวนการผลิตกระดาษ กระตุ้นเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการและการทดสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการอุตสาหกรรมกระดาษ และการทดสอบที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปใช้งานของกระดาษ

ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ ทำให้รู้จักผลิตภัณฑ์กระดาษในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายควบคู่กับบทบาทภารกิจของ วศ. ในงานวิจัยและพัฒนากระดาษ

การ Recycle, Reduce, Reuse เรียนรู้วิธีการนำกระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ วศ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี และ วศ. พร้อม Dr.D ยังพร้อมสรรหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทันสมัยใกล้ตัวมาฝากน้องๆ หนูๆ เช่นเดิมในปีต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสศึกษาพัฒนาความรู้ไปพร้อมกันทั้งศาสตร์และศิลป์ รู้จักสังเกต วิเคราะห์ คิดอย่างรอบด้านและต่อยอดงานวิจัยเป็นระบบโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมเพื่อรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

​ผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ที่เว็บไซต์ www.dss.go.th ติดตามข่าวสาร วศ.ที่เพจเฟซบุ๊กกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเพจ Dr.D