งานสัตว์น้ำไทย 2020 จัดยิ่งใหญ่ รวมพลคนสัตว์น้ำทั้ง ปท. ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ท่านองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ให้เกียรติเป็นปธ.เปิดงาน

ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “งานสัตว์น้ำไทย 2020” หรือ “Thai Aqua Expo 2020” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายอุดร ส่งเสริม ประธานจัดงาน พร้อมทั้ง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นาย  สรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ ผู้นำองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดงาน

ท่าน ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า งานสัตว์น้ำไทย ถือเป็นมิติใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรม ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ และส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ภายหลังวิกฤตโควิด-19 นี้ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการที่ทุกภาคส่วน ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มาผนึกกำลัง ทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญา ช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ เป็นภาพที่น่าชื่นชม และน่าประทับใจอย่างยิ่ง และต้องขอบคุณมาก ๆ ที่ทุกคนยังมีน้ำใจ ผูกโยงมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกันไว้ ช่วยกันคนละไม้ละมือ ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมที่จะจูงมือไปด้วยกัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ความยั่งยืนร่วมกัน

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ การจัดงาน“สัตว์น้ำไทย 2020” ว่า คณะจัดงาน ซึ่งนำโดย สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง ชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตวน้ำ (SAC) ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย แปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี แปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองซิ่ม จันทบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งบางคล้าตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อ 1) เผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย 2) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย 3) เพื่อส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำภายในประเทศและตลาดโลก และ 4) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยว่า งานสัตว์น้ำไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้กระแสตอบรับอย่างดียิ่ง ในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน  ภายในงาน เราได้รวบรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ที่สำคัญ กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้ รวมถึงชนิดสัตว์น้ำทางเลือกของประเทศ ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง และปูทะเล มานำเสนอข้อมูล วิชาการ นวัตกรรม และประเด็นที่น่าสนใจด้านต่างๆ ได้แก่ อนาคตกุ้งไทยใครกำหนด เลี้ยงกุ้งขาวอย่างไรให้ยั่งยืน การลดค่าพลังงาน นวัตกรรมในการเลี้ยงสัตว์น้ำจากสวทช. โอกาสสัตว์น้ำในตลาดจีน เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกร รวมถึงผู้สนใจ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีจำนวน มากกว่า 1500 คน ต่อวัน เข้าร่วมงาน ได้เข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจทุกชนิดที่กล่าวมาข้างต้น

“เราตั้งใจจัดงานตลอด 3 วันนี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศโดยรวม โดยจัดห้องสัมมนาเชิงวิชาการไว้รองรับถึง 2 ห้องใหญ่ เชิญนักวิชาการ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ อันเป็นที่ยอมรับในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย มาบรรยายให้ฟังอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ และการสนับสนุน จากบริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาร่วมออกบู๊ธ จัดนิทรรศการ เพื่อเสนอแนะ มอบความรู้ และสิ่งดีๆ ให้กับเกษตรกรอีกกว่า 80 บู๊ธ ด้วย และสุดท้ายต้องขอขอบคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยนฟีด จำกัด ที่ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานนี้ รวมถึงบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน (ขออภัยเอ่ยนามไม่หมด) ที่สำคัญคือขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้สนใจทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้กันอย่างพร้อมเพรียง คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนี้และกิจกรรมต่อเนื่องจากงานนี้” นายอุดร ส่งเสริม ประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2020 กล่าวทิ้งท้าย