อบต.หนองสามวัง แจงบัวแดงคลอง 12 เป็นงบจังหวัดจัดสรร ไม่ใช่ของท้องถิ่นตามกลุ่มค้านร้อง

วันที่ 12 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีชาวบ้านในอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้ร้องคัดค้านการปลูกบัวแดงภายในลำคลองชลประทาน เนื่องจากหวั่นว่าบัวที่ปลูกจะไปกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำทำเกษตรกรรมนั้น ล่าสุดนายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง (อบต.) ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้นำลงพื้นที่บริเวณคลองชนประทานที่ 12 ต.หนองสามวัง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกบัวแดงตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดปทุมธานี ที่จัดสรรงบประมาณมาให้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอหนองเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

ด้านนายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวังเปิดเผยว่า การปลูกบัวแดงในคลองชนประทานนั้นเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อมาทำการพัฒนาอำเภอหนองเสือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ไม่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นตามที่ผู้ร้องคัดค้านได้กล่าวอ้างเอาไว้

รายงานระบุว่า จากการปลูกบัวแดงในลำคลองชลประทานนั้นตนเองได้แจ้งต่อชาวบ้านไปแล้วว่าจะไม่ปลูกบัวแดงเต็มลำคลองแต่จะปลูกเป็นบางช่วงเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบของการกีดขวางทางน้ำอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีผลดีมากกว่าผลกระทบ ซึ่งผลดีที่เกษตรกรจะได้รับนั้นคือน้ำภายในลำคลองชลประทานจะไม่แห้งขอดเหมือนทุกๆ ปีในช่วงหน้าแล้งหลังจากที่ผ่านมาที่เกษตรกรต่างประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม อีกทั้งเกษตรกรหรือชาวบ้านยังสามารถเก็บผลผลิตจากบัวแดงนำไปจำหน่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ได้อีก

ทั้งนี้ ตนเองเตรียมทำหนังสื่อต่อนายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี ถึงเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะว่าส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากต่างเห็นชอบกับโครงการนี้ ซึ่งมีเพียงชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย โดยข้อเสนอพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้หากว่าพื้นที่คลองชลประทานไหนไม่เห็นด้วยทางเราก็จะดำเนินการตัดออกไปแต่ตรงจุดไหนที่เห็นด้วยเราก็จะดำเนินการต่อไปเพราะเราต้องการพัฒนาพื้นที่อำเภอหนองเสือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นๆ ต่อไป