ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์เพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์เพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ โรงงาน และฟาร์มของบริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “การขับขี่ปลอดภัย” การรณรงค์ดื่มไม่ขับ รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่คนงานและพนักงานของบริษัทฯ  รวมถึง จัดซุ้มบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ของพนักงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีความพร้อมสำหรับการจราจรที่คับคั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และไม่ดื่มแอลกอฮอร์  รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละเวลาให้บริการประชาชน เพื่อช่วยกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนน เพื่อให้ทุกคนและครอบครัวมีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้

บริษัทฯ โดยโรงงานและฟาร์มได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแก่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ทีมแพทย์ และอาสาสมัคร เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดพักบนถนนทางหลวง อาทิ ถนนมิตรภาพ ถนนพระราม 2 ถนนพหลโยธิน ถนนสุวินทวงศ์ รวมถึงถนนในตัวจังหวัดต่างๆ ที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย

 

ภาพจาก : https://www.isranews.org/isranews-pr-news/55390-cp55390.html