สจล. เปิดวิจัยต้นแบบแอร์ประหยัดไฟ ลดสิ้นเปลือง 50% – หมุนกลับมาใช้ภายในบ้าน

รศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดี และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยนักศึกษาชั้นปี 4 ได้ศึกษาและพัฒนาแอร์ต้นแบบประหยัดพลังงาน เรียกว่า “โครงการวิจัยเครื่องต้นแบบการชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือนด้วย อินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศ” ที่สามารถลดกำลังการใช้ไฟฟ้าในการสร้างความเย็นได้ถึง ร้อยละ 50 แต่ยังนำพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง ส่งกลับเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเรือนอีกต่อหนึ่ง นอกจากประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ยังช่วยรักษาแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านไม่ให้ต่ำเกินทำให้ไฟตกหรือสูงเกินในระดับที่เป็นอันตราย เป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดความรู้ร่วมกับรุ่นพี่ระดับปริญญาโท ในการขยายผลไปสู่รูปแบบสู่ภาคอุตสาหกรรม

ด้าน นางสาวรสริน อัจฉริยบุญยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หนึ่งในผู้ศึกษาผลงานเครื่องต้นแบบ อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการงวิจัยนี้ได้ใช้วงจร “Back to Back คอนเวอร์เตอร์” เข้ามาควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ ให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ตามต้องการ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการจ่ายกำลังไฟฟ้าเสมือนเข้าไปชดเชยให้กับโหลดต่างๆ ภายในบ้าน

นางสาวรสริน กล่าวต่อว่า จากการทดลองกับแอร์ขนาด 28,600 บีทียู ซึ่งมักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านขนาดใหญ่ สามารถประหยัดพลังงานโดยลดกำลังไฟฟ้าจริงได้ถึง 1.7 กิโลวัตต์ จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า ช่วยประหยัดค่าไฟในอาคารทดลองได้ถึงปีละกว่า 36,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปี ส่วนบ้านขนาดเล็กที่มีการใช้แอร์ขนาด 12,000 บีทียู หากในอนาคตหากพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า คาดว่าช่วยลดค่าไฟได้ประมาณปีละ 6,700 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปีครึ่ง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

ภาพจาก : https://news.thaipbs.or.th/content/261513