สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion จาก “ยูนิซิล กรุ๊ป”

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ นาโนเทค แลt นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออน (Benzion) นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี คุณกนกอร ลีนุรัตน์ กรรมการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และ คุณธนากร ตั้งเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ

โดย บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ได้อนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ให้ สวทช. เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวน 300 แกลลอน เพื่อให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่ สวทช. ที่เกี่ยวข้องใช้ทำความสะอาดเช็ดพื้นผิว ใช้แทนน้ำยาถูพื้น หรือจะใช้เครื่องพ่นสเปรย์ตามจุดเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ COVID-19 และเชื้ออื่นๆ ในระยะยาว ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion ในรอบแรก จำนวน 100 แกลลอน แกลลอนละ 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion เป็นสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ที่มาจากการต่อยอดเทคโนโลยีที่รับถ่ายทอดมาจากงานวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย” โดย ดร. วรายุทธ สะโจมแสง นักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งเเวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. ที่นำแร่ธาตุอาหารเสริมอย่าง ซิงก์ (Zinc) ที่โดยปกติมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ แต่ประสิทธิภาพไม่ดีนัก จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเติมสารคีเลตและสารเสริมความคงตัว

โครงการวิจัยดังกล่าว เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โดย ยูนิซิล ต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมกับสารลดแรงตึงผิว ที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือ อีพีเอ (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) แนะนำว่า เป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ไอออนิกเทคโนโลยีและคีเลชันเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสอยู่ระดับสูง โดยผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที เทียบเท่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที่เข้าถึงได้ เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด ที่ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อระดับกลาง ที่สำคัญคือ ไม่มีกลิ่น และไม่ติดไฟ

นอกจากนี้ เบนไซออน ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากสถาบัน Aisa Dermscan โดยทดสอบกับอาสาสมัคร รวมถึงทดสอบด้าน Toxicology and Bio Evaluation Service Center (TBES) ศูนย์บริการทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา สวทช. พบว่า มีความปลอดภัยไม่ระคายเคือง ขณะที่แอลกอฮอล์ 70% ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส เช่น H1N1, Influenza Virus, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B Virus (HBV), Filoviridae (e.g. Ebola, Marburg), Hepatitis C Virus (HCV), Flavivirus, Coronavirus e.g. SARS, MERS  และ Covid-19 เป็นต้น บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ส่งไปทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น Blutest Laboratory จากประเทศอังกฤษ