กยท. เขตใต้ล่าง จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว ทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องชาวปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

การยางแห่งประเทศไทย กยท. จัดตั้งโรงครัวชั่วคราว เพื่อทำอาหารกล่องและอาหารแห้งนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับเงินร่วมบริจาคสนับสนุนจาก กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กยท. เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานราชการ สมาคมน้ำยางข้นไทย เกษตรกรชาวสวนยาง และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กยท.จังหวัดปัตตานี

ในการนี้ นายสุรชัย  บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง ผอ.กยท.จังหวัดปัตตานี พนักงาน กยท. และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่นำอาหารกล่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปแจกจ่าย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 800 ชุด เขตอำเภอสายบุรี จำนวน 300 ชุด และเขตอำเภอโคกโพธิ์ อีกจำนวน 200 ชุด รวมเป็น 1,300 ชุด

ทั้งนี้ ในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่าง มีสวนยางที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่สวนยางที่ประสบภัยจำนวน 139,320 ไร่ และมีพื้นที่สวนยางที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 9,965 ไร่ อย่างไรก็ตาม กยท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ทางบัญชีออมทรัพย์ กยท. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 058-0-37995-7 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2564