“Innovative Air Cleaner” เครื่องบำบัดอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ฝีมือคนไทย

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ

ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  อานุภาพร้ายแรง กลายเป็นหนึ่งในมลภาวะที่คนไทยต้องเผชิญทุกปี ทั้งจากพฤติกรรมของคนในประเทศ และการได้รับผลข้างเคียงจากประเทศรอบข้าง ด้วยขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่น PM2.5 จึงสามารถปะปนไปกับอากาศที่หายใจเข้าสู่ปอด แล้วซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น เช่น การไอ เจ็บคอ ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา และระยะยาว เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจวาย และเป็นอัมพาต นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย

ผู้คนจึงรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เครื่องกรองอากาศทั้งในที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน ทำให้เครื่องกรองอากาศมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1,500 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 15 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาค่าเครื่องที่ค่อนข้างสูง ทำให้เทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง อีกทั้งยังมีราคาค่าบำรุงรักษาเครื่องในระยะ 5 ปี สูงกว่าราคาเครื่องอีกหลายเท่าตัว นักวิจัยไทยจึงได้คิดค้น “Innovative Air Cleaner” เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ที่มีราคาเครื่องและค่าบำรุงรักษาย่อมเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่คนไทย โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งใน 10 ผลงานวิจัยน่าลงทุนที่มีการนำเสนอบนเวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA Investor’s Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech show 2020 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา อธิบายถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกับคณะว่า “Innovative Air Cleaner” เป็นเครื่องบำบัดอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ที่มีการทำงาน 2 ขั้นตอนหลัก คือ การดักจับฝุ่นขนาด PM10 และ PM2.5  ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic ionizer) แล้วจึงฆ่าทั้งแบคทีเรียและไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศด้วยระบบนอนเทอร์มอลพลาสมา (Non-thermal plasma) ก่อนจะปล่อยอากาศสะอาดคืนสู่ภายนอก โดยเทคโนโลยีนี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASNI/AHAM AC-1-2002 และ JIS Z 2801:2000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ประสิทธิภาพของเครื่องนี้เทียบเท่าเครื่องกรองที่มีการจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด คือ สามารถกำจัดฝุ่นออกจากอากาศได้มีประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 99 และสามารถกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงกลิ่นได้ ด้วยเทคโนโลยีการกำจัดแบบไฟฟ้าสถิตจึงช่วยลดจำนวนขยะแผ่นกรองที่จะต้องเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย

shutterstock

ราคาของเครื่อง Innovative Air Cleaner สำหรับบำบัดอากาศในพื้นที่ 50 ตารางเมตร อยู่ที่ 20,000 บาท และมีค่าบำรุงรักษาในการใช้งาน 5 ปี ประมาณ 500 บาท หรือมีราคาที่ใกล้เคียงกับเครื่องกรองอากาศแบบแผ่นกรอง แต่มีค่าบำรุงรักษาถูกกว่าถึง 100 เท่า และหากเปรียบเทียบกับเครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิตทั่วไปที่มีราคาสูงถึงประมาณ 50,000 บาท และมีค่าบำรุงรักษาประมาณ 5,000 บาท ก็ยังถือว่ามีราคาค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก”

รศ.ดร. พานิช อธิบายเพิ่มเติมถึงการขยายผลงานวิจัยว่า เทคโนโลยีนี้มีการออกแบบให้สามารถขยายขนาดพื้นที่การใช้งาน (Upscale) ได้ง่าย จึงสามารถนำไปใช้งานได้กับพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบภายในอาคารอย่างภายในที่อยู่อาศัย สถานประกอบการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงโรงพยาบาล และสามารถใช้งานภายนอกอาคารในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การทำเป็นหอคอยเพื่อกรองฝุ่นละอองภายในอากาศ

“เทคโนโลยี Innovative Air Cleaner ได้มีการเผยแพร่ในวารสารสำคัญและมีการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันผลงาน Innovative Air Cleaner พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศ ผู้ประกอบการธุรกิจ Clean room รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการขนาดใหญ่ลงทุนในด้านการผลิต หากสนใจติดต่อได้ที่ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือทางอี-เมล [email protected] (รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ – นักวิจัย)”

Innovative Air Cleaner เทคโนโลยีการบำบัดอากาศระบบไฟฟ้าสถิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย