นครพนมร้อนอบอ้าว! ทัพแมลงชีปะขาวนับล้านเล่นไฟ เสร็จผู้เลี้ยงจับเป็นอาหารให้ปลากระชัง

วันที่ 20 เมษายน 2560  ภายหลังอากาศแปรวนร้อนอบอ้าวมาหลายวันทำให้มีทัพแมลงชีปะขาว หรือแมงปอน้ำ จำนวนหลายล้านตัวบินขึ้นมาจากแม่น้ำโขง ตามฤดูกาลที่เคยบินมาเล่นไฟทุกปีช่วงหน้าแล้ง ทำให้ตลอดคืนที่ผ่านมา (19 เมษายน) ตลอดแนวแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงร้านค้า ร้านบ้านเรือนเต็มไปด้วยแมลงชีปะขาวหลายล้านตัว บินเล่นไฟก่อนตายเต็มถนน สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้าน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังจากซากแมลงตายเกลื่อนถนนจะทำให้ถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่นั้นกลับเป็นผลดีต่อเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังฝั่งแม่น้ำโขง ต่างพากันมาเก็บกวาดนำเอาซากแมลงชีปะขาวบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยไปตากแห้ง แปรรูปผสมรำอ่อนเป็นอาหารปลา สามารถลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหัวอาหารได้เท่าตัว

ทำให้ทุกปีเป็นโอกาสทองของเกษตรกรมาเก็บไปเป็นอาหารปลา โดยจะนำไปตากแห้งก่อนนำไปผสมกับรำ เข้าเครื่องบดแปรรูปออกมาเป็นหัวอาหารปลา ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี บางรายไม่ต้องซื้อหัวอาหารเป็นปี แถมปลาโตเร็วอีก ทำให้ลดปัญหามลภาวะได้ด้วย ถือเป็นแมลงที่อยู่ตามธรรมชาติที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

จากการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทราบว่า แมลงชีปะขาว หรือแมงปอน้ำ ปกติจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เมื่อถึงช่วงหน้าร้อน แมลงชีปะขาวจะขึ้นมาผสมพันธุ์โดยจะบินขึ้นมาตอมไฟเพื่อทำการผสมพันธุ์ จากนั้นจะบินลงไปวางไข่ในโคลนตมใต้น้ำ ส่วนตัวผู้หรือตัวเมียที่ลงไปในน้ำไม่ได้จะตายตามวงจรชีวิต

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากปีไหนแมงชีปะขาวขึ้นมาตอมไฟจำนวนมาก ถือว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีตามจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขง ที่สำคัญแมลงชีปะขาว จะเป็นตัวชี้วัดของคุณภาพน้ำ หากมีแมลงชีปะขาวจำนวนมากถือว่าน้ำสะอาด ปราศจากสารพิษ เพราะแมลงชีปะขาวจะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาด ยิ่งปีไหนแมลงชีปะขาวขึ้นบ่อยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ