สีสันหน้าร้อน! ผีเสื้อบินอวดโฉมความสวยเต็ม อช.ทับลาน-ปางสีดา

วันที่ 24 เมษายน จากสภาพอากาศที่ร้อนพร้อมกับเกิดฝนตกในพื้นที่ ทำให้เกิดสภาพที่ร้อนชื้นและเขียวชอุ่มของพืชพรรณจนเป็นสีสันของหน้าร้อน และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความงามคือ บรรดาผีเสื้อหลากพันธุ์หลายสีออกมาโบยบิน โดยที่บริเวณแก่งวังวน เหนือเขื่อนลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำมูลตอนบน เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งมีความงดงามเหมาะสำหรับการเดินทางไปพักผ่อนและแช่น้ำใสไหลเย็นเพื่อคลายร้อนอย่างมากในช่วงนี้ พร้อมกับได้ชมบรรดาผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ออกมาโบยบินอวดสีสันเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว

สำหรับผีเสื้อบริเวณดังกล่าวทางคณะวิจัยจากอุทยาน ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงพื้นที่เข้ามาทำการสำรวจและระบุสายพันธุ์ผีเสื้อในพื้นที่บริเวณนั้นและพบว่าอย่างน้อยมีผีเสื้อมากถึง 18 ชนิด ซึ่งความหลากหลายของผีเสื้อที่พบนี้ บ่งชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามนั้น สามารถเดินทางเข้าไปทางเรือ โดยจะมีชาวบ้านให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือบ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในราคาวันละประมาณ 600-1,200 บาท แล้วแต่ขนาดการบรรทุก ซึ่งจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 7-14 คนต่อลำ หากผู้ใดสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แนะนำให้เดินทางไปถึงท่าเรือตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากในช่วงสายแดดจะแรงมาก เพาะต้องล่องเรือข้ามเขื่อนลำแชะประมาณ 45 นาที ก่อนที่จะถึงจุดหมาย

ขณะที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่มีน้ำตกที่สวยงามอย่างน้ำตกปางสีดา เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมพาบุตรหลานมาชมความงามและลงเล่นน้ำตกอยู่ท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ยังมีผีเสื้อหลากหลายชนิด กว่า 400 สายพันธุ์ บินว่อนออกหากินตามป่า โป่งธรรมชาติ และโป่งที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้น ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ผีเสื้อบินลงมาหาดูดแร่ธาตุอาหารที่ผีเสื้อชื่นชอบ และผีเสื้อจะลงมาดูดกินโป่งนับแสน นับล้านตัว สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และนักอนุรักษ์อย่างยิ่ง โดยผีเสื้อจะอยู่เป็นกลุ่มๆ ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตลอดเส้นทางกว่า 20 กิโลเมตร

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา กล่าวว่า ผีเสื้อปางสีดา เริ่มออกหากินแล้ว เนื่องจากปีนี้ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นไม่ผลิใบอ่อน ในขณะเดียวกัน ใบอ่อนของพืชเป็นอาหารของตัวหนอนผีเสื้อ ทำให้ผีเสื้อมีจำนวนมากและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ผีเสื้อที่เริ่มออกมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ เช่น หางติ่ง จรกา ช่างร่อน สีอิฐ หนอนใบรัก หนอนคูน เป็นต้น และในปีนี้คาดว่ามีผีเสื้อมากกว่าทุกปี สังเกตจาก ผีเสื้อจำนวนมากออกจากป่ามาหากินตามโป่งต่างๆ จำนวนนับแสนตัว ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2560 ซึ่งในปีก่อนๆ ผีเสื้อจะออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม

นายพนัชกรกล่าวอีกว่า ผีเสื้อจะออกหากินในช่วงเวลา 09.00-11.00 น. และในวันที่ท้องฟ้าเปิด มีแสงแดด ไม่มีเมฆฝน หากต้องการดูผีเสื้อเกาะอยู่ตามต้นไม้และสามารถเข้าใกล้ได้จะดูในช่วงเช้า ผีเสื้อจะกางปีกผึ่งแดด ก่อนจะบินออกไปหากิน สำหรับปี 2560 จะจัดกิจกรรมดูผีเสื้อในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ในขณะเดียวกันจะสร้างโป่งสำหรับให้ผีเสื้อลงมาดูดกิน เพิ่มจำนวนมากขึ้นตลอดเส้นทางการดูผีเสื้อ เพื่อความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแย่งกันชมผีเสื้อเพียงจุดเดียว ส่วนโป่งผีเสื้อที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจดูและศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อจริงๆ ซึ่งการเดินทางเข้าไปจะมีความยากลำบากมาก

“การจัดกิจกรรมดูผีเสื้อประจำปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมรักษ์ปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในท้องที่และท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว โดยได้จัดกิจกกรรมดูผีเสื้อในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 หากนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการดูผีเสื้อสามารถดูได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากปีนี้ เกิดฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนฤดูกาล ทำให้ผีเสื้อฟักตัวบินออกหากินเร็วกว่าปกติ ” นายพนัชกรกล่าว