กรมชลฯของดทำนาปรังรอบ 2 หลังปริมาณน้ำเขื่อนแควน้อยฯเหลือ 35%

วันที่ 24 เมษายน สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในวันนี้ เหลือการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 326.54 ล้าน ลบ.ม. หรือ 34.77% ของการกักเก็บ มีน้ำใช้การได้ 283.54 ล้าน ลบ.ม. หรือ 31.61% โดยยังระบายน้ำออกวันละ 3.02 ล้าน ลบ.ม. นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวว่า น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน ที่ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยกว่า 150,000 ไร่ ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ จากนั้นแผนการส่งน้ำก็จะจัดส่งน้ำทางด้านอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน พร้อมผลักดันน้ำทะเล ในที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งคาดว่าในปีนี้น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจะเพียงต่อความต้องการใช้น้ำปีนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรงดการทำนาปรังงวดที่ 2 เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคให้มากที่สุด

ขณะที่การปล่อยน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ยังสร้างผลดีต่อการท่องเที่ยว ที่ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ร่วมกับ อบต.คันโช้ง และประชาชนในพื้นที่ทำซุ้มไม้ไผ่ มาตั้งริมน้ำหลังเขื่อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาเล่นน้ำคลายร้อน มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเล่นน้ำกันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหมื่นคนทีเดียว ถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลผ่านไปประชาชนก็ยังไปเที่ยวเล่นน้ำที่จุดเล่นน้ำกันอย่างคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันหยุดทุกเสาร์อาทิตย์