เกษตรตรัง ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2564 ลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนป่าไม้ ตั้งอยู่ 57/93 ถนนป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนป่าไม้ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการจัดการภาพรวมของกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการคัดเลือก และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับใช้พัฒนากลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2562 มีสมาชิก 15 คน โดยสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก ผ้าเพ้นท์ลาย กระเป๋า ถุงแก้วเยติ หน้ากากผ้า ราคาขายผ้าบาติก ผ้าเพ้นท์ลาย มีตั้งแต่ 500-1,200 บาท การตลาดมีทางออนไลน์และวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี เฉลี่ยเดือนละ 5,000-7,000 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หรือ โทร. (094) 314-9098 (คุณทัศนีย์ พลหลา)