ทำดีต้องชื่นชม….นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมแรงร่วมใจซ่อมสะพานไม้ตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

คณะนักวิจัยนำโดย ดร.จเร  สุวรรณชาต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธคลองแดน โดยย้อนอดีตอันรุ่งเรืองของคลองแดนว่าเปรียบเสมือน ศูนย์กลางท่าน้ำหรือคลอง 3 แห่ง ที่เชื่อมการจราจรทางน้ำถึง 3 จังหวัด คือ สงขลา
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทำให้ชุมชนแห่งนี้เปรียบเสมือนทำเลทอง หรือชุมทางการค้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัจจุบันชุมชน
ตลาดคลองแดนได้เปลี่ยนสถานะจาก“ทำเลทอง” กลายเป็น “ชุมชนชายขอบ”ที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานล้าหลัง เพราะไม่มีระบบประปา  รถประจำทาง โทรศัพท์ ฯลฯ จุดด้อยเหล่านี้กลับส่งผลทางบวกด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็งได้อย่างดีเยี่ยม  เพราะนำมาสู่วิถีชีวิตแบบ
“พอเพียง” ที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบโบราณไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
ตลาดคลองแดนยังเต็มไปด้วยเรือนไม้อายุตั้งแต่ 50-100 ปี มุงด้วยกระเบื้องดินเผาแผ่นบางจากเกาะยอ หรือ ศาลาคร่อมสะพานไม้ข้ามคลอง เส้นทางหลักเข้าสู่วัดคลองแดนที่แสนสมถะ
โดยทางวัดจงใจเก็บสะพานเก่าไว้แทนการสร้างสะพานใหม่ให้รถยนต์วิ่งข้ามได้หรือแม้กระทั่งเรือนไม้พื้นถิ่นตามแบบฉบับของเรือนปักษ์ใต้ยังยืนท้าแดดลมฝนอยู่ อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
นายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานชุมชนวิถีพุทธ ตลาดริมน้ำคลองแดน กล่าวว่าที่นี่เราดำเนินชีวิตแบบชุมชนวิถีพุทธ มีความเรียบง่าย แต่ทรงคุณค่าของความเป็นไทยในอดีตไว้ ด้วยความตั้งใจที่จะนำความเจริญของดินแดนแห่งนี้ในอดีตให้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง ด้วยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
การเคหะแห่งชาติ ตลอดจนชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือกัน แล้วเริ่มจากความตั้งใจจะทำสะพานเชื่อมเพื่อให้ผู้คนได้ไปมาหาสู่กัน
ต่อมาจึงได้ระดมความคิดกันว่าเราจะรื้อฟื้นตลาดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รักษาวัฒนธรรมเดิมรวมถึงปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จเร สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ทำการวิจัยและพัฒนาทั้งในส่วนของวัดและชุมชน คิดว่าหากเราพัฒนาวัดเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจชุมชน ชุมชนก็อยู่ไม่ได้ และวัดก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงพัฒนาไปพร้อมๆ กัน นำเอาความเป็นวิถีพุทธเข้ามาเป็นหลักในการดำเนินงานของตลาด เราทำมาอย่างต่อเนื่องจึงได้มีชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน ชุมชนวิถีพุทธขึ้นมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันตลาดริมน้ำคลองแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในเชิงอนุรักษ์
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมชาติดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน และแน่นอนว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบในบางเรื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี่สะพานไม้ข้ามตลาดน้ำคลองแดนหักเนื่องจากรับน้ำหนักของนักท่องเที่ยวไม่ไหวแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถึงขั้นต้องเสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งรีบซ่อมแซมสะพาน
โดยเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนและขอความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 14 ชีวิตเข้าร่วมแรงร่วมใจกันในการซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนไม้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ลุงจวบ (ช่างไม้) ของชุมชนคลองแดน กล่าวว่าสะพานไม้ที่ชำรุดไม่ได้เกิดจากโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงเพราะสะพานดังกล่าวใช้มาอย่างยาวนาน เพียงแต่ที่ผ่านมาเกิดภาวะน้ำท่วมขังทำให้อาจมีไม้บางส่วนเกิดการพุพังและช่วงเวลานั้นมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างมากจึงทำให้สะพานรับน้ำหนักไม่ไหวเลยหักพังลงมาแต่หลังจากนั้นทางชุมชนก็ไม่ได้นิ่งดูดายได้โทรถามอาการของนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุอยู่ตลอด และจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลอบขวัญนักท่องเที่ยวดังกล่าวอีกด้วย ส่วนสะพานก็ได้มีการระดมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนและได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เข้ามาช่วยซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว
นายประทีป  กระจ่างพิภพ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเล่าถึงความรู้สึกที่ตนเองได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมสะพานไม้ตลาดน้ำคลองแดนที่ชำรุดในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาดีใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน ได้กำลังใจทางผมและเพื่อนๆ ยินดีเป็นอย่างมากในการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้  ได้รับน้ำใจ มิตรไมตรีและการมาช่วยในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจเพราะชาวบ้านต้องการกำลังคนในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวและจะซ่อมไปเรื่อยในทุกๆสะพานของตลาดน้ำคลองแดนที่เกิดชำรุดได้ช่วยเหลือฟื้นฟูให้มันดีขึ้นและมีชื่อเสียงดังเดิมให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้กลับมาอีกครั้ง
นายอภิศักดิ์ คำวุ่น (น้องบอล) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เล่าว่าตนเองมีความรู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมสะพานตลาดน้ำคลองแดนให้กับชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งชาวบ้านในชุมชนก็ให้การต้อนรับและดูแลเราเป็นอย่างดีทั้งอาหารการกิน
ที่อยู่อาศัย เปรียบเสมือนเป็นลูกหลาน  การมาร่วมทำจิตอาสาด้วยความสมัครใจในการเดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความเต็มใจ ในอนาคตก็สามารถบอกต่อไปยังรุ่นน้อง ได้ว่า สะพานตลาดน้ำคลองแดนแห่งนี้ รุ่นพี่ได้มาช่วยกันสร้างไว้ ให้น้องๆช่วยกันดูแลและมาซ่อมแซมรักษาให้คงไว้ตลอดไป