บัณฑิตราชภัฏสุรินทร์ เพาะพันธุ์-เลี้ยงไก่งวงขาย สร้างรายได้ ทำตลาดออนไลน์ มีรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือน

“การทำเกษตรของคนรุ่นใหม่ คือการเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าที่ทำสมัยก่อน มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อเราโตมากับยุคที่มีเทคโนโลยี การทำเกษตรและการหาองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงในเรื่องของการทำการตลาด เทคโนโลยีปัจจุบันจึงช่วยเราได้มาก การขายออนไลน์จึงตอบโจทย์ เมื่อเรามีรายได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ทำให้เราสามารถทำเกษตรบนที่ดินของเราได้ โดยที่เราไม่ต้องจากบ้านไปทำงานที่อื่น แต่มีความสุขและเกิดรายได้จากผืนแผ่นดินของเราเอง”

คุณนฤดม ผิวจันทร์

ไก่งวง เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายพื้นที่นิยมเลี้ยง โดยการเลี้ยงจะเน้นทั้งสวยงามและนำมาประกอบอาหาร เพราะไก่งวงเป็นไก่ที่มีเนื้อเยอะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น ต้ม ลาบ หรือแกงป่า ก็มีรสชาติที่ดีไม่น้อยทีเดียว จึงทำให้เกษตรกรบางรายเมื่อเลี้ยงไก่งวงแล้ว ได้เปิดร้านอาหารเพื่อนำเนื้อที่ได้มาประกอบอาหารสร้างรายได้แบบครบวงจร ส่งผลให้เกิดรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

คุณนฤดม ผิว​จันทร์​ ทำฟาร์มไก่งวงอยู่ที่บ้านทับใหญ่ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี​ จังหวัด​สุรินทร์ เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง อายุ 25 ปี จบการศึกษาทางด้านครูภาษาไทย ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเขามีจิตใจรักการทำเกษตร เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้มาทดลองทำการเกษตรหลายชนิด และการเลี้ยงไก่งวงเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ประสบผลสำเร็จ โดยเน้นการทำตลาดออนไลน์สร้างเป็นรายได้

คุณนฤดม เล่าให้ฟังว่า หลังจากจบการศึกษามีใจมุ่งมั่นที่อยากจะทำงานทางด้านการเกษตร จึงได้ทดลองนำสัตว์หลายชนิดมาเลี้ยง โดยช่วงแรกเพาะพันธุ์กบมาจำหน่าย แต่ด้วยกบไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี จึงได้หาสัตว์ชนิดอื่นมาเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้หลากหลาย ทำให้เวลานั้นสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไก่งวง เพราะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ทดแทนกันได้ จึงนำไก่งวงเข้ามาเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ

ไก่งวงกินอาหาร

“ช่วงแรกผมเลี้ยงไก่สวยงามก่อนที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศ ทีนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก ผมเลยได้ไปเห็นไก่งวงของเกษตรกรท่านอื่น จึงเกิดความสนใจเลยซื้อเข้ามาเลี้ยง 2 คู่ ผลปรากฏว่าประสบผลสำเร็จดี มีไข่และเกิดลูก ผมก็เลยหาซื้อตู้ฟักและศึกษาการเลี้ยงอย่างจริงจัง การเลี้ยงแบบลดต้นทุนของผม บางช่วงผมก็จะซื้อเป็นไข่มาฟักแล้วเลี้ยงแบบอนุบาลเอง ก็จะช่วยให้ไม่ต้องซื้อไก่ขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงมากนัก จากนั้นเราต้องการเพาะแบบไหน เราก็หาบางส่วนซื้อเข้ามาเพิ่ม ตอนนี้ผมก็เลยมีพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงคุณภาพเพาะพันธุ์ขายได้” คุณนฤดม บอก

การเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงสำหรับผสมพันธุ์นั้น คุณนฤดม บอกว่า จะใช้อายุอยู่ที่ 10 เดือนขึ้นไป ปล่อยให้ผสมกันเองตามธรรมชาติ อัตราส่วนตัวผู้ 1 ตัว กับตัวเมีย 5 ตัว หลังพ่อพันธุ์เข้าผสมแล้วผ่านไปประมาณ 1 อาทิตย์ แม่พันธุ์ก็จะทยอยออกไข่มาให้เห็น จากนั้นหมั่นเก็บไข่ของไก่งวงออกมาเข้าตู้ฟัก การทำด้วยวิธีนี้จะได้ปริมาณของไข่มากกว่าการปล่อยให้แม่พันธุ์ฟักเอง

ไข่ไก่งวงที่ทำการฟักในตู้จะใช้เวลาประมาณ 28 วัน จากนั้นนำลูกไก่ที่ได้มาทำการอนุบาลในพื้นที่กกเป็นเวลา 1 เดือน อาหารในช่วงนี้เป็นอาหารสำหรับลูกไก่เปอรเซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 21 ในระยะนี้ถ้าต้องการจำหน่ายจะส่งให้ลูกค้าทันที แต่ถ้าจะนำมาเลี้ยงต่อเพิ่มเริ่มทำโปรแกรมวัคซีนให้กับลูกไก่งวง อนุบาลแบบไม่กกไฟต่ออีก 2 เดือน แล้วจึงนำปล่อยลงฝูงได้ปกติเหมือนตัวอื่นๆ ต่อไป พร้อมทั้งเลี้ยงด้วยอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 15 ในช่วงเช้าและเย็น

“การทำพื้นที่เลี้ยงไก่งวง เราจะเน้นให้สภาพแวดล้อมการเลี้ยงคล้ายกับป่ามากที่สุด เพราะไก่งวงเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในป่า เพราะฉะนั้น พื้นที่เราต้องจำลองให้เขาแบบอยู่ในป่า ส่วนอาหารที่ให้กินก็เป็นหัวอาหารปกติ พร้อมกับเสริมด้วยผัก หญ้าต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น พร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ไก่งวงมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยที่ช่วงระยะไก่โตเป็นพ่อแม่พันธุ์ เราไม่ต้องทำวัคซีนให้กับไก่เลยก็ได้” คุณนฤดม บอก

สำหรับในเรื่องของการทำตลาดจำหน่ายไก่งวงภายในฟาร์มนั้น คุณนฤดม บอกว่า จะเน้นการทำตลาดออนไลน์เป็นหลัก โดยการสร้างเพจทางเฟซบุ๊กขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันการจำหน่ายไก่งวงทางออนไลน์สามารถทำได้ง่าย เพราะระบบขนส่งมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะขนส่งไก่งวงจากฟาร์มไปให้ลูกค้าที่อยู่ระยะไกลได้อย่างไม่มีปัญหา

ซึ่งการฟักไข่และอนุบาลลูกไก่งวงเองส่งผลให้สามารถมีลูกไก่ออกจำหน่ายได้ทุกเดือน เพราะจะมีแต่ละรุ่นโตทันจำหน่าย โดยราคาลูกไก่งวงอายุ 2-3 อาทิตย์ ราคาจำหน่ายอยู่ที่ตัวละ 120-150 บาท ส่วนราคาพ่อแม่พันธุ์ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,000-3,000 บาท ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และอายุของไก่งวงแต่ละตัวไป

“ทุกวันนี้การเลี้ยงไก่งวงและไก่อื่นๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับผมอยู่ที่หลักหมื่นบาท ถ้าเรามีการพัฒนาการเลี้ยงอยู่เสมอ มีการผสมพันธุ์ให้เกิดเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นใหม่ๆ ก็จะช่วยให้ไก่ภายในฟาร์มเรามีความหลากหลาย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่งวงหรือไก่อื่นๆ ผมก็อยากจะแนะนำว่า เราต้องมีใจรักและชอบที่อยากจะทำจริงๆ พอเราลงมือทำด้วยความตั้งใจแล้ว ทุกอย่างก็จะทำให้เราทำด้วยความจริงใจ ผลผลิตออกมาก็จะดี และการตลาดก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะขายออกไป ถ้าของเรามีคุณภาพแม้ขายออนไลน์ลูกค้าก็ยังเชื่อใจแน่นอน” คุณนฤดม บอก

การกกลูกไก่งวง

สำหรับท่านใดสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไก่งวง หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนฤดม ผิว​จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ (083) 382-8910

อยู่ในพื้นที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ

ลูกไก่งวง
การฟักไข่

 

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564