ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ “พิจิตร 2” ฝรั่งผลสีแดง เนื้อแดง มากประโยชน์ ปลูกง่าย ราคาดี

โดยทั่วไปฝรั่งจะให้ผลเร็วถ้าเป็นฝรั่งที่ปลูกโดยได้จากการตอนกิ่ง จะให้เก็บผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุได้ ประมาณ 8-12 เดือน (ตามความสมบูรณ์ของต้น) ในส่วนยอดที่เกิดใหม่ ตรงโคนก้าน ใบคู่ที่ 3-4 บนกิ่งอ่อน กิ่งหนึ่งมีดอก 1-6 ดอก แล้วแต่พันธุ์ ดอกเป็นชนิดที่สมบูรณ์เพศ ทำให้ติดผลง่าย ดังนั้น ถ้าปลูกฝรั่งแล้วไม่ค่อยออกดอกออกผล อาจจะใช้การบังคับให้ฝรั่งออกดอก

ฝรั่งพันธุ์พิจิตร2 จำหน่าย กก.ละ50บาท

โดยในบ้านเรามีหลากหลายวิธี เช่น การโน้มกิ่ง ฝรั่งมีช่อดอกที่กิ่งอ่อน ดังนั้น การทำให้เกิดกิ่งอ่อนก็จะชักนำให้เกิดตาดอกได้ การโน้มกิ่งฝรั่งให้อยู่ในแนวระดับแล้วใช้ไม้รวกยึดปักไว้ เร่งใส่ปุ๋ย รดน้ำ ฝรั่งก็จะแตกกิ่ง จากกิ่งที่โน้มพร้อมทั้งมีช่อดอกออกมาด้วย

การตัดแต่งกิ่ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ตาดอกจะเกิดจากกิ่งอ่อน ดังนั้น การตัดแต่งจะทำให้เกิดการแตกกิ่งอ่อนและช่อดอกได้กิ่งที่จะตัดแต่ง คือ กิ่งที่อ่อนแอ กิ่งที่เป็นโรค และกิ่งที่ไม่ได้รับแสง การทำให้ใบร่วง โดยใช้ปุ๋ยพวกยูเรีย หรือสารเคมีละลายน้ำให้เข้มข้น 25% พ่นให้ทั่วทั้งต้น เพื่อให้ใบฝรั่งร่วงหมด ระยะนี้จะต้องให้น้ำและปุ๋ยบำรุงต้น หลังจากนั้นประมาณ 5 สัปดาห์ จะเห็นช่อดอกเจริญออกมาพร้อมกิ่งอ่อนที่แตกขึ้นใหม่ และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอีก 5 เดือนต่อมา หมายเหตุ วิธีนี้เหมาะสำหรับต้นฝรั่งบำรุงด้วยปุ๋ยตามที่แนะนำ ซึ่งมีความสมบูรณ์ เพราะการทำให้ใบร่วงนั้น ต้นฝรั่งจะสร้างใบใหม่ เพื่อทดแทนใบเดิมซึ่งหมดสภาพ หรือหลุดร่วงไป ทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและอาหารที่สะสมไว้มาก

ความหนาของเนื้อฝรั่งแดงพิจิตร2

ดังนั้น หากต้นไม่สมบูรณ์พอ อาจทำให้ดอกและผลฝรั่งที่ได้ร่วงก่อนกำหนด หรือต้นมีสภาพทรุดโทรมเร็ว ให้ผลผลิตได้ไม่นานเท่าที่ควร (ซึ่งไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วในปัจจุบัน) การเด็ดยอดฝรั่ง โดยนับใบจากปลายกิ่งเข้าไปถึงใบคู่ที่ 4 แล้วจึงเด็ดยอดทิ้ง จากนั้นไม่กี่วันฝรั่งก็จะแทงดอกออกมา

การตัดแต่งกิ่ง เป็นการบังคับให้ฝรั่งออกดอก โดยทั่วไปฝรั่งจะให้ผลเร็ว ถ้าเป็นฝรั่งที่ได้จากกิ่งตอนจะให้เก็บผลครั้งแรกเมื่ออายุได้ประมาณ 6-12 เดือน การบังคับให้ฝรั่งออกดอกนั้นทำได้ไม่ยากนัก ถ้าต้นฝรั่งสมบูรณ์ แข็งแรง และปลูกในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน แต่ควรคำนึงถึงว่า การให้ฝรั่งมีผลมาก ผลก็จะเล็กลง ดังนั้น จึงควรให้ปุ๋ยและน้ำแก่ต้นฝรั่งที่บังคับการออกดอกให้มากกว่าปกติ การบังคับให้ฝรั่งออกดอกติดผลนั้นมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันก็คือ การตัดแต่งกิ่ง โดยการตัดแต่งกิ่งฝรั่ง ถ้าตัดแต่งกิ่งหนักเหมือนการทำสาว คือ ตัดแต่งกิ่งออกหมดทั้งต้น ให้เหลือโครงสร้างกิ่งหลักๆ เอาไว้ เพื่อให้ต้นฝรั่งสร้างกิ่งและใบออกมาใหม่ทั้งต้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งหมดทั้งต้นจนใบและกิ่งใหม่มีความสมบูรณ์ทั้งต้น

ฝรั่งแดงพิจิตร2 เนื้อสีแดงหนา รสชาติหวานกรอบ

ช่วงเวลาที่สร้างกิ่งและใบใหม่ เราต้องบำรุงให้ต้นและใบฝรั่งมีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมต้นให้พร้อมในการตัดแต่งปลายใบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการตัดแต่งครั้งที่ 2 ให้ต้นฝรั่งแตกใบมาพร้อมกับการออกดอก เมื่อต้นและใบฝรั่งมีความพร้อม ก็จะตัดปลายใบฝรั่งครั้งที่ 2 การตัดปลายใบฝรั่งจะประมาณคู่ใบที่ 3-5 โดยนับจากปลายยอดเข้ามา ก็ใช้กรรไกรตัด

การตัดแต่งครั้งที่ 2 นี้ จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน ที่เราจำได้เห็นใบฝรั่งออกมา พร้อมกับดอกระยะตูม แล้วจากระยะที่ดอกฝรั่งบานไปจนระยะติดผลอ่อน ผลมีขนาดประมาณเหรียญ 5-10 บาท (ระยะห่อผลฝรั่งได้) จะใช้เวลารวมประมาณ 40-50 วัน แล้วหลังจากที่ห่อผลไปแล้ว ก็จะนับไปอีก 50-60 วัน ก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ ซึ่งหากเราทราบระยะการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆ เหล่านี้ ในการผลิตฝรั่ง จะสามารถทำให้เราคาดคะเนให้ผลผลิตฝรั่งออกสู่ช่วงที่เราต้องการ หรือมีราคาได้

ต้นอายุ 6เดือนเริ่มปล่อยให้ติดผลได้

การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับให้ต้นฝรั่งออกดอกติดผลนั้น หากท่านที่มีต้นและใบสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว ก็ข้ามขั้นตอนการตัดแต่งหนัก แบบตัดทั้งต้นได้เลย เพื่อให้ผลผลิตออกรุ่นใหญ่รุ่นเดียว โดยข้อดี คือ สามารถดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยตามการเจริญเติบโตเหมือนๆ กันได้ง่าย โดยสามารถตัดแต่งแค่ปลายใบ ให้ต้นฝรั่งออกดอกติดผลได้เลย หรือต้องการให้ต้นฝรั่งมีการออกดอกติดผลหลายชุด เพื่อมีผลเก็บจำหน่ายทั้งปี ก็ค่อยๆ ทยอยตัดแต่งปลายกิ่งใบไปเรื่อยๆ ตามความชอบ

เทคนิคการห่อผลฝรั่ง… คือ การตัดแต่งผลที่ไม่สมบูรณ์ออก ห่อผลเมื่อมีอายุ 50-60 วัน หลังดอกบาน หรือผลขนาดนิ้วโป้งมือ ห่อผลด้วยถุงหิ้วพลาสติกใสตัดก้น 3-4 แผล (หรือถุงห่อฝรั่งสีขาวขุ่น) เพื่อให้ระบายน้ำและความร้อน จากนั้นห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันความร้อนกระทบผลฝรั่งมากเกินไป สาเหตุที่ต้องห่อด้วยถุงพลาสติกใสข้างใน เพื่อให้ผลฝรั่งมีสีซีดขาว ไม่ออกสีเขียว ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า การห่อผลจะต้องห่อผลกิ่งที่มีลักษณะโน้มลง ไม่ห่อผลที่มีกิ่งแนวตั้ง เพราะจะเจอกับฝนและแดดโดยตรง ผลที่ห่อจะใช้ผลที่นับจากปลายยอดกิ่งมาประมาณ 2-3 ผล ถึงค่อยเริ่มห่อ จะไม่ห่อที่ผลสุดท้าย และผลรองสุดท้าย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรคและแมลงสูง

คัดผลฝรั่งที่สวยที่สุด ห่อผลเพียง1ผลต่อหนึ่งกิ่งเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

การห่อผลฝรั่ง…ประโยชน์ของการห่อผล นอกจากจะช่วยป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่งแล้ว ยังทำให้ผลฝรั่งมีผิวสวยน่ารับประทาน วิธีการห่อผลฝรั่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือถุงสีขาวขุ่นสำหรับห่อผลฝรั่งโดยเฉพาะ (เจาะรูมาให้แล้ว) แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษจากสมุดหน้าเหลืองห่อบังแดดอีกชั้น แต่ที่สวนคุณลีนั้น จะใช้ถุงห่อคาร์บอนของ บริษัท ชุนฟง มาห่อแทนกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ผลฝรั่งผิวสวยมาก

เนื่องจากสวนคุณลีเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีการใช้ถุงห่อคาร์บอนจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้ถุงห่อคาร์บอนที่ใช้แล้วจากการห่อผลมะม่วงในแต่ละปีมีจำนวนมาก จึงประยุกต์นำถุงห่อเหล่านี้ มาใช้ห่อผลฝรั่งอีก ซึ่งเป็นการใช้ถุงห่อคาร์บอนเหล่านี้อย่างคุ้มค่าที่สุด จากการใช้ถุงห่อคาร์บอนมาห่อผลฝรั่ง พบว่าทำให้ผิวฝรั่งสวย สีผิวขาวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งมากจนกว่าถุงห่อคาร์บอนเสื่อมสภาพ โดยจะเริ่มห่อผลฝรั่งเมื่อมีขนาดเท่าลูกมะนาว หรือหลังดอกบานแล้ว 1 เดือน

สวนคุณลี ใช้ถุงห่อคาร์บอนเก่าที่ใช้ห่อผลมะม่วงมาแล้วนำกลับมาใช้ห่อผลฝรั่งได้อีก2 3รอบ

ก่อนห่อผลควรพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและแมลงที่ผลฝรั่งเสียก่อน 1 วัน ก่อนจะทำการห่อ แต่ที่สวนคุณลีจะค่อยๆ ทยอยห่อผลฝรั่ง ก่อนการห่อผลจะผสมสารป้องกันเชื้อรา-แมลง และฮอร์โมน เช่น สารป้องกันกำจัดแมลงและฮอร์โมน เช่น สารป้องกันกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน อัตรา 2 ซีซี) + สารป้องกันกำจัดเชื้อรา (อะซ็อกซีสโตรบิน อัตรา 1 ซีซี) + ฮอร์โมน(แคลเซียม-โบรอน อัตรา 5 ซีซี) + ฮอร์โมน (จิบเบอเรลลิน 2 ซีซี) + ปุ๋ย (ไฮโปส (สูตร 10-4-36) อัตรา 5 กรัม) ต่อน้ำ 5 ลิตร แล้วแบ่งใส่กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้) หลังจากเลือกผลฝรั่งพันธุ์แดงพิจิตร 2 ผลที่ดีที่สุดไว้เพียง 1 ผล ต่อกิ่ง เท่านั้น ใช้มือเด็ดกลีบเลี้ยงที่ก้นผลฝรั่งออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของแมลงศัตรู แล้วฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรค-แมลง และฮอร์โมนที่ผสมไว้ให้ทั่วผลฝรั่ง

จากนั้นก็จะห่อด้วยถุงหูหิ้ว (เจาะ หรือกรีดก้นถุง เพื่อระบายน้ำ ระบายอากาศ ไม่ให้น้ำขังในถุงเมื่อเกิดไอน้ำ) มัดปากถุงหิ้วให้แน่น 1-2 รอบ เพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปได้ แล้วห่อตามด้วยถุงห่อคาร์บอน หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อป้องกันแสงแดด ถือว่าเป็นอันเสร็จการห่อผลฝรั่ง แล้วรอเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ผลฝรั่งก็จะพร้อมเก็บเกี่ยว สำหรับท่านที่ห่อผลไว้ทานเองที่บ้านก็ข้ามขั้นตอนการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรค-แมลงไป เพียงแต่เลือกผลห่อ 1-2 ผล ต่อกิ่ง ตามความเหมาะสมของกิ่งนั้นๆ ส่วนฮอร์โมนที่ฉีดพ่นทางใบเป็นประจำ

หลังห่อผลได้ราวๆ2เดือน ฝรั่งก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้

ช่วงก่อนการออกดอกจนถึงดอกบาน จะฉีดพ่นฮอร์โมนแคลเซียมโบรอนเป็นประจำ เพื่อช่วยส่งเสริมการออกดอกได้ดี ดอกสมบูรณ์ หรือช่วงติดผลอ่อนจนผลโต จะช่วยเรื่องการสร้างเนื้อ เนื้อแน่น มีน้ำหนักดี รวมถึงธาตุอาหารรองต่างๆ ฉีดเสริมช่วย

ภายหลังจากการห่อผลฝรั่งเสร็จสิ้น ก็สามารถที่จะเริ่มบำรุงลูกได้ทันที จะมีการนำปุ๋ยเคมีบำรุง เช่น สูตร 13-13-21 ซึ่งจะช่วยให้ฝรั่งมีคุณภาพผลที่ดี มีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อยเป็นที่ถูกปากผู้ซื้อ การเก็บเกี่ยวฝรั่ง ถ้านับจากดอกบานจนถึงผลแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หรือถ้านับจากการห่อผล (ผลขนาดเหรียญ 10 บาท หรือผลมะนาวเล็ก) ก็จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน การเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดขั้วผลมา โดยไม่ต้องเอาถุงพลาสติกที่หุ้มผลฝรั่งออก เพื่อประหยัดเวลา และรักษาความชื้นให้ผิวฝรั่งไม่เหี่ยวแห้งเร็ว อีกอย่างถ้าหากไม่มีขั้วติดผล จะทำให้ฝรั่งเสียคุณภาพเร็วกว่าปกติ รสชาติดีคนซื้อย่อมกลับมาซื้อซ้ำ การตัดผลควรใช้มีดคม หรือกรรไกรตัดที่ขั้ว ไม่ต้องแกะถุงพลาสติกออก เพียงแต่ดึง หรือฉีกกระดาษชั้นนอกออกก็พอ จากนั้นคัดขนาดผลและส่งจำหน่ายให้เร็วที่สุดยิ่งดี

.ฝรั่งแดงพิจิตร2 พร้อมตัดจำหน่าย

โรคสำคัญของฝรั่งที่มักพบอยู่เสมอ… คือ โรคผลเน่า เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง มักพบการระบาดกับผลฝรั่งที่โตเต็มที่แล้ว ระยะแรกมีจุดสีดำเล็กๆ ปรากฏขึ้นบนผล ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น ตอนกลางของแผลยุบลงเล็กน้อย ต่อมาจะเน่า และร่วงหล่นลงพื้นในที่สุด วิธีป้องกันควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เจาะก้นถุง 3 รู ป้องกันน้ำขัง หากเกิดการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยเบนเลท หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือฉีดพ่นก่อนห่อผลจะยิ่งได้ผลดี ผลที่เป็นโรครุนแรงให้นำไปฝังลงดิน หรือเผาทำลาย การระบาดของโรคจะหมดไป โรคใบจุด เกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง เริ่มจากผิวใบด้านล่าง มีจุดสีดำขนาดเท่าเข็มหมุด ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น มีรูปร่างไม่แน่นอน ส่วนใหญ่เกิดแผลขึ้นระหว่างเส้นใบ และที่ก้านใบจะมีแผลฉ่ำน้ำ หากระบาดรุนแรง ใบร่วง ปลายกิ่งแห้งตาย ผลผลิตลดลง

.ผิวผลฝรั่งแดงพิจิตร2 สวยงามมากเมื่อแกะออกจากถุงห่อ

การป้องกันกำจัดเมื่อพบการระบาด ระยะแรกให้ตัดกิ่งและใบที่เป็นโรคเผาทำลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่เมื่อระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยคาร์เบนดาซิม อัตรา 16 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือออกซี่บอกซิน อัตรา 80 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทั่วทรงพุ่ม 2-3 ครั้ง ทุกสัปดาห์ ประการสำคัญก่อนหน้าที่จะตัดผลฝรั่งขาย ประมาณ 20 วัน ต้องงดเว้นการฉีดยาป้องกันกำจัดแมลงทุกชนิด เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งจะต้องไม่ได้รับสารตกค้างใดๆ จากยาฆ่าแมลงที่มีการฉีดเข้าไป อีกทั้งในช่วงก่อนใกล้ครบกำหนดตัดผลออกจำหน่ายนั้น ควรสุ่มชิมผลฝรั่ง เพื่อให้ทราบว่าฝรั่งที่กำลังจะตัดมีรสชาติเป็นอย่างไร สุก แก่ เหมาะสมต่อการตัดจำหน่ายส่งลูกค้าได้หรือไม่ ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาคุณภาพ แล้วจึงค่อยตัดส่งลูกค้าอีกทีหนึ่ง

ผู้เขียน กับ ฝรั่งแดงพันธุ์พิจิตร2

ปัจจุบัน ฝรั่งแดงพันธุ์ “พิจิตร 2” นั้น สามารถจำหน่ายออกจากสวนคุณลี ได้กิโลกรัมละ 50 บาท ด้วยสีสันของผล และเนื้อที่มีสีแดงเป็นเอกลักษณ์ รสชาติหวาน เนื้อหนา กรอบ เป็นที่ชื่นชอบคนทาน ฝรั่งแดงพันธุ์ “พิจิตร 2” จึงสามารถเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี หากท่านที่สนใจศึกษาดูงาน ทาง “สวนคุณลี” อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นั้น เปิดบริการให้เข้าชมฟรีทุกวัน ไม่มีวันหยุด แก่ท่านที่สนใจ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่ (081) 886-7398