พ่อเมืองลพบุรีแจงเหตุจับลิงในเมือง นำไปทำหมันคุมประชากร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรี เรื่อง การดักจับลิงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี (กลุ่มตลาดมโนราห์) เพื่อนำลิงมาตรวจดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง (ทำหมันลิง) โดยทางจังหวัดลพบุรีเริ่มออกดักจับลิงตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 ซึ่งในตอนนี้สามารถจับลิงมาได้แล้วจำนวน 58 ตัว โดยลิงเพศผู้ที่ถูกจับมาจะทำการทำหมันและตรวจเลือดรวมถึงตรวจสุขภาพว่าป่วยหรือไม่

ทั้งนี้ หลังจากการทำหมันเสร็จแล้ว ทางจังหวัดลพบุรีจะปล่อยลิงกลับคืนที่เดิม เพื่อจะติดตามดูแลและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับฝูงลิงว่าลิงที่ถูกทำหมันจะสามารถกับเข้าอยู่ร่วมกับฝูงได้อย่างปกติหรือไม่