กฟก. รุดช่วยสมาชิกฯ จับเข่า ธ.ก.ส. เจรจาชะลอฟ้องเกษตรกร ยึดที่ทำกิน

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ลุ้นทางรอด รักษาที่ดินผืนสุดท้าย กฟก. เจรจา ธ.ก.ส. ขอชะลอดำเนินคดีทุกกรณี บรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกและรักษาที่ดินทำกิน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร นายธนสรรค์ สีสม หัวหน้าส่วนจัดการหนี้ฯ 1 พร้อมด้วย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) และตัวแทนกลุ่ม ร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. กับผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยมี นายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง ในประเด็นที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหนี้ ธ.ก.ส. และได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดีทางกฎหมาย

โดยทางกลุ่ม สกท. ได้ยื่นข้อเสนอให้ ธ.ก.ส. ชะลอการดำเนินการทางคดีกับสมาชิก กฟก. ในทุกกรณี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 เพื่อให้ กฟก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้สมาชิกและรักษาที่ดินทำกินอันเป็นทรัพย์สมบัติของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของ พรบ.กฟก. ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมชุมนุมเรียกร้องอยู่ที่หน้าบริเวณกระทรวงการคลังจำนวนหลายพันคนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ผลจากการเจรจา ทาง ธ.ก.ส. ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรไว้ และพร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ระดับบริหารของ ธ.ก.ส. พิจารณาตามขั้นตอนและยึดหลักความเป็นธรรมต่อเกษตรกร

ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 64 นี้ กลุ่มเกษตรกรจะเดินทางไปติดตามฟังผลการพิจารณาที่ สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส.