นศ. มทร. ศรีวิชัย สร้างระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง

ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศเป็นปัญหาที่รุนแรงทุกๆ ปี ซึ่งจะมีปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ ส่งผลทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ และพืช

โดยทั่วไปฝุ่นละอองนั้นมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น เกสรดอกไม้ ละอองดินทราย และฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรม การคมนาคม การเผาในที่โล่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานฟอลซิล ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยร่างกายของมนุษย์คือ ขนจมูก แต่จะมีฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด PM 2.5 นั้น จะสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูก เข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

โดยที่ฝุ่นขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลกได้ แต่ในกรณีของฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จะมีน้ำหนักน้อยมาก สามารถที่จะลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็นเวลานานและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศ หากสูดพร้อมกับอากาศเข้าจมูกหรือปาก ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกขับออกด้วยกลไกของร่างกายออกมาเป็นเสมหะ

แต่ฝุ่นขนาดเล็กสามารถกระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ซึ่งในทางการแพทย์ระบุว่า เป็นสาเหตุสำคัญต่อการป่วยของมนุษย์ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับเลือด ต้นเหตุของโรคมะเร็ง

จึงเป็นที่มาของโปรเจ็กต์ของ นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ และ นายชัยวัฒน์ ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คิดประดิษฐ์ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่ง จีพีเอส

โดยที่ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่ง จีพีเอส มีความสามารถในการวัดค่าฝุ่นได้ทุกระดับ คือ PM 1 PM 2.5 PM 10 และ ค่า AQI รวมถึงมีการวัดสภาพแวดล้อมในส่วนของอุณหภูมิและความชื้น มีการแสดงตำแหน่งในการตรวจวัด โดยออกแบบและเขียนโปรแกรมให้มีการเก็บค่าต่างๆ บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ใน Google Sheet และจะมีการแสดงค่าผ่านบนเว็บเพจและบนสมาร์ทโฟน

โดยมีการแจ้งเตือนค่าผ่านทางไลน์ เมื่อมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ง่ายและรายงานสภาพต่างๆ ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ ในปัจจุบันได้ติดตั้งใช้งานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 11 จุด โดยใช้สำหรับแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง

สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 084-682-1161