เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จับมือ ม.เกษตรฯ ร่วมลงนาม เอ็มโอยู ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน

‘เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์’ หรือ ‘NSL’ ผู้ผลิตและจำหน่ายแซนด์วิชอบร้อน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว นำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง ร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน จาก ม. เกษตรฯ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัย พร้อมส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ตอกย้ำกลยุทธ์ “Nutrition Sustainable for Life” มุ่งผลิตอาหารด้วยนวัตกรรม ยึดหลักความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับ 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีอาหารเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และความสุขให้กับผู้บริโภค

“บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสานต่อธุรกิจผ่านกลยุทธ์ “Nutrition Sustainable for Life” ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้สารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในหลากหลายช่วงวัย ทิศทางธุรกิจในปีนี้ NSL จะมุ่งขยายพอร์ตสินค้าไปยังตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์สังคมไทยที่เริ่มเป็น Aging Society รวมไปถึงอาหารที่เหมาะกับการพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาในกลุ่ม Plant-based Food ที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในตลาดโลกอีกด้วย สำหรับธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส ประกอบไปด้วยอาหารแช่แข็ง และอาหาร Ready-to-Eat เราเน้นพัฒนาไปที่อาหารรูปแบบพร้อมรับประทาน หรือ Retort Pouch ซึ่งจะทำทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก เพื่อเสริมกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงที่จะเดินหน้าโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคมกับ NSL” นายสมชาย กล่าว                  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนางานวิจัยไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องด้วยคุณสมชาย เป็นศิษย์เก่าจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดเป็นความร่วมมือกับทั้ง 3 องค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตั้งแต่การหาส่วนผสมหรือสารที่มีคุณสมบัติหลากหลายจากพืช เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุยั่งยืน ปัญญาประดิษฐ์ สารสกัด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ไปจนถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ให้คุณภาพอาหารสูงขึ้น เราหวังว่าความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” จะเป็นใบเบิกทางให้เกิดการพัฒนากับวงการวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในระยะยาว”

“เราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยไม่แพ้ที่ใดในโลก เรามีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ไปในระดับสากลอยู่ตลอด เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักวิจัยไทยให้นำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และพัฒนาเกษตรกรไทยและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตและสนับสนุนนักวิจัยให้กล้าคิดและพัฒนาผลงานจากองค์ความรู้ที่ตนชำนาญ” นายสมชาย กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL ผู้ผลิตและจำหน่ายแซนด์วิชอบร้อน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว นำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบ “The Happy Taste Creator” สู่การขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ “Nutrition Sustainable for Life” คือการผลิตอาหารที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการเป็นผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อนอันดับหนึ่งให้กับร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ 12,000 สาขา ทั่วประเทศ ในหมวดเบเกอรี่มากกว่า 40 รายการ โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,250,000 ชิ้น ต่อวัน นอกเหนือจากแซนด์วิชอบร้อนและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ยังมีสินค้าในหมวดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ขนมปังเนื้อนุ่มและขนมปังโฮลวีท ภายใต้แบรนด์ “Bakery Arigato” จำหน่ายในท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และแฟมิลี่มาร์ท “Natural Bites” ขนมเพื่อสุขภาพในราคาที่จับต้องได้ โดยมีทั้งโปรตีนสูง และไฟเบอร์สูง “ChiLee” ขนมพริกกรอบ แปลกใหม่ที่พ่วงนวัตกรรมเปลี่ยนพริกเป็นขนมได้ “Pangtai” ปังไท พายแท่ง และขนมปังกรอบ รวมทั้งการนำเข้าอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เจาะเข้าเชนร้านอาหาร โรงแรมและซูเปอร์มาร์เก็ต

ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) สินค้า และมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 2 โรงงาน อีก 1 โรงงาน อยู่ที่ บางบัวทอง และคลังสินค้า 1 แห่ง บริเวณโรงงานบางบัวทอง เพื่อรองรับธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส