กสส. เผย สหกรณ์เจ้าหนี้ สอ.สรฟ. ควงเจ้าหนี้ทำเอ็มโอยูกรอบใช้หนี้ 13 ปี หลัง สอ.สรฟ.เริ่มมีสภาพคล่องทยอยชำระหนี้คืน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) กับสหกรณ์เจ้าหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะ สอ.สรฟ.จะเดินหน้าทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปได้ก็ต้องอาศัยความเห็นใจจากเจ้าหนี้ ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวก็หวังว่าสอ.สรฟ.จะใช้สภาพคล่องทางการเงินที่มีมาสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปและสามารถชำระหนี้ได้หมดในที่สุด ขณะเดียวกันก็จะยังสามารถดำรงการเป็นสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้ต่อไป

ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) ชำระหนี้คืน 13 สหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมีกรม ส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการหารือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ยอมรับการชำระหนี้คืนแบบขั้นบันไดในระยะเวลา 13 ปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เจ้าหนี้ยอมลดลงจาก ร้อยละ 5 ลงมาเหลือ ร้อยละ 2 เพื่อให้ สอ.สรฟ.สามารถดำเนินกิจการของสหกรณ์และเงินมีสภาพคล่องคงเหลือนำมาชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่งทาง กสส.จะได้ติดตามการชำระหนี้ของสอ.สรฟ.เพื่อให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

ด้าน นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1, 2 ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง สอ.สรฟ. กับสหกรณ์เจ้าหนี้ กล่าวว่า ผลสรุปจากการประชุม สหกรณ์ทั้ง 13 แห่ง ที่เป็นเจ้าหนี้ เห็นตรงกันว่าหากให้โอกาสสอ.สรฟ. เดินหน้าต่อไปได้ ก็คาดว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากสภาพคล่องเงินสดของสอ.สรฟ.ที่มีเงินเข้ามาเดือนละประมาณ 48 ล้านบาท หลังหักภาระในธุรกรรมของสอ.สรฟ.จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 18 ล้านบาท ที่สามารถนำไปจัดสรรทำธุรกรรมทางการเงิน หรือให้บริการต่อสมาชิกของสหกรณ์ได้ โดยก่อนหน้านี้ สอ.สรฟ.ได้ทยอยส่งชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จำนวน 130 ล้านบาท มาต่อเนื่อง คาดว่าจะหมดหนี้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ในขณะที่สหกรณ์เจ้าหนี้ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด อยู่ระหว่างการบังคับคดี และสหกรณ์เจ้าหนี้เงินกู้ 4 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพญาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ระหว่างการฟ้องร้องและรอการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล

สำหรับรายละเอียดในข้อตกลงร่วมกันนั้น ได้มีการระบุระยะเวลาชำระต้นเงินและดอกเบี้ยปัจจุบันตั้งแต่ปี 2564-76 (รวมประมาณ 13 ปี) แยกเป็นหนี้เงินกู้ (4 สหกรณ์เจ้าหนี้) และหนี้เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการเรียกเก็บแบบขั้นบันได ทั้งในเอ็มโอยูยังกำหนดให้มีการทบทวนแผนทุก 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อทบทวนสถานะทางการเงินของ สอ.สรฟ. ด้วย