ต่อยอด โนนมาลัยโมเดลจากกัญชาทางการแพทย์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชน

โครงการ 6 ต้น ที่ โนนมาลัย เปิดงานไปแล้วเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตอบโจทย์ ขยับกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจ โนนมาลัยโมเดลปลูกกัญชาโดยวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพสต โนนมาลัย แล้วส่งช่อดอกกัญชา ใบกัญชา ให้ รพ. คูเมือง ผลิตยาที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อใช้ในผู้ป่วยกลุ่มประคับประครองในชุมชน ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์นำมาต่อยอดทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและในชุมชน

ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร และ จนท.รพ. คูเมือง ทุกท่าน ช่วยอบรมและสาธิตการทำลูกประคบกัญชา ให้กับเกษตรกร และ อสม.เขต รพ.สต.โนนมาลัย จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อจำหน่ายให้กับเพลาเพลิน ชึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคูเมือง ทำให้เกิดการสร้างรายได้ในกลุ่มวิสาหกิจและคนในชุมชนอื่นๆ ด้วย