ชาวนาชัยนาทผิดหวัง ฝนตกไม่พอให้ดินเปียกไถเตรียมปลูกข้าวได้

วันที่ 28 เมษายน2560 เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่4 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ออกมาตรวจสอบสภาพดินกลางทุ่งนา หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกประมาณ1ชั่วโมง เพื่อเตรียมนำรถไถนาลงไถดะเตรียมดินปลูกข้าวในฤดูนาปี แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะทำให้ดินเปียกพอที่จะไถพลิกดินได้ โดยนายมานพ นกคุ่ม ชาวนาในพื้นที่บอกว่า พื้นที่หมู่ที่4 ต.ไร่พัฒนาและหมู่บ้านข้างเคียง ไม่มีฝนตกมานานกว่า 3 เดือน ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกพือะไรได้ เพราะอ้อยหรือข้าวโพดที่เป็นพืชทนแล้ง จะเอาไปปลูกในนาข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตเพราะดินไม่เหมาะสม ทำให้ชาวนาในพื้นที่ต้องรอความหวังจากน้ำฝน ที่จะใช้ในการทำนาซึ่งแถบนี้เป็นพื้นที่นาดอน จะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งจากน้ำฝนเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้ชาวบ้านก็ได้แต่ภาวนาให้มีฝนตกลงมาเร็วๆพอที่จะได้เริ่มทำนาตามฤดูได้