คุณลักษณะที่ดีของมะม่วง

คุณลักษณะที่ดีของพันธุ์มะม่วงที่จะใช้ปลูกเป็นการค้า ควรมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เป็นพันธุ์ที่ออกดอกง่ายหรือชักนำให้ออกดอกได้ง่าย ออกดอกติดผลทุกปี ติดผลดกหรือให้ผลผลิตสูง

2. ผลมีขนาดโตพอดี รูปร่างสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับของตลาด ตลาดขายปลีกในต่างประเทศนิยมขายมะม่วงเป็นผลๆ และวงการค้ามะม่วงต้องการประมูลซื้อมะม่วงที่มีขนาดสม่ำเสมอ ตลาดยุโรปต้องการผลมะม่วงที่มีขนาดระหว่าง 255-400 กรัม/ผล บรรจุในกล่องกระดาษ ในน้ำหนัก 4 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม หรือ 6 กิโลกรัม

3. ไม่อ่อนแอต่อโรคและแมลง

4. ผลมีเปลือกหนา ทนต่อการขีดข่วน ไม่ชอกช้ำ

5. ขั้วผลเหนียว ไม่ร่วงหล่นเสียหายง่าย อันเนื่องมาจากลมแรง หรือสภาวะแวดล้อมที่เลวอื่นๆ

6. มีคุณภาพในการเก็บรักษาและการขนส่งดี หลังเก็บเกี่ยวแล้วสามารถเก็บรักษาผลไว้ได้นานหลายวัน

7. ควรเป็นพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นอกจากใช้รับประทานสุกแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

8. ผิวผลมีสีสันสะดุดตา เข้มสดใส เช่น สีเหลืองทอง แดงอมส้ม หรือม่วง

9. เนื้อผลสีเหลืองเข้ม หรือเหลือง เนื้อละเอียด ไม่มีเสี้ยน เมล็ดบาง ไม่มีเนื้อผลสุกรอบๆ เมล็ด เมื่อแก่จัด

10. มีรสชาติน่ารับประทาน ถูกรสนิยมของผู้บริโภค

11. เป็นพันธุ์ที่มีปลูกกันมาก สามารถรวบรวมผลิตผลได้เป็นกอบเป็นกำ และมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวนานพอสมควร อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเราสามารถขยายฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้ยาวออกไป โดยกระจายปลูกตามแหล่งปลูกต่างๆ ที่ออกดอกติดผลไม่พร้อมกัน ตลอดจนใช้สารเคมี ชักนำการออกดอกในช่วงฤดูปกติ

 

ลักษณะประจำพันธุ์ของมะม่วง

1.น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

มะม่วงพันธุ์นี้สามารถบังคับให้ออกดอกได้ไม่ยาก ออกดอกสม่ำเสมอทุกปี ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีปานกลาง ทรงผลอูม รี รูปร่างสม่ำเสมอ ผลขนาดกลาง มีน้ำหนักเฉลี่ย 340กรัม/ผล หรือตกประมาณ 3ผล/กิโลกรัม ยาวประมาณ 16.40 เซนติเมตร กว้าง 7.50 เซนติเมตร และหนา 6.90 เซนติเมตร มีปริมาณเนื้อผลประมาณ 77% ผลสุกผิวสีเหลืองอมเขียวจนถึงเหลือง ผิวเรียบ เปลือกบาง (0.14 เซนติเมตร) เนื้อผลละเอียดหนา เนื้อแน่น สีเหลืองส้ม ฉ่ำน้ำ เมล็ดบางมาก ไม่มีเสี้ยน รสหวานอร่อย กลิ่มหอม คุณภาพเยี่ยม ความหวานประมาณ 19% การสูญเสียน้ำหนักหลังจากเก็บเกี่ยว 4 วัน 6 วัน และ 8 วัน ประมาณ 6.5%, 10.5% และ 15.0% ตามลำดับ

2. หนังกลางวัน

มะม่วงหนังกลางวัน หรือ มะม่วงงา จัดเป็นมะม่วงพันธุ์หนัก แต่ตอบสนองต่อสารเคมีชักนำให้ออกดอกได้ดี ทนต่อโรคและแมลงได้ดี ทรงผลยาวคล้ายงาช้าง ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 17.50 เซนติเมตร กว้าง 6.90 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร น้ำหนักต่อผล 340 กรัม มีปริมาณเนื้อผลประมาณ 66% ผิวผลแก่มีสีเขียวหม่น ผิวเรียบ ผิวผลสุกสีเขียวอมเหลืองจนถึงเหลืองส้ม เปลือกหนา (0.18 เซนติเมตร) เสี้ยนน้อยมาก เมล็ดบาง ความหวานประมาณ 19% การสูญเสียน้ำหนักหลังเก็บเกี่ยว 4 วัน 6 วัน และ 8 วันประมาณ 6.30%, 8.40% และ 10.2% ตามลำดับ

3. ทองดำ

เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลได้ทุกปี รับประทานได้ทั้งระยะแก่จัดหรือผลสุก ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีปานกลาง ทรงผลรูปไข่ยาว ผลอูม มีเนื้อ ผลโตปานกลาง ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 13.30 เซนติเมตร กว้าง 7.50 เซนติเมตร และหนา 7.30 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 300 กรัม/ผล ปริมาณเนื้อประมาณ 70%เปลือกหนาปานกลาง (0.16 เซนติเมตร) ผิวผลแก่มีสีเขียวเข้ม ผลสุกผิวสีเหลืองอมส้ม เนื้อผลสีส้มเข้ม เนื้อละเอียด รสหวานแหลม เสี้ยนน้อยมาก ความหวานประมาณ 20%

4. พิมเสน

พิมเสนแดง หรือพิมเสนเปรี้ยว เป็นพันธุ์ที่สนองตอบต่อสารเคมีชักนำการออกดอกได้ดีมาก (ทั้งโพแทสเซียมไนเตรต และพาโคลบิวทราโซล) ติดผลดก ทนทานต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นพันธุ์แก่กลางฤดู มีปลูกกันเป็นจำนวนมาก ทรงผลรูปไข่ยาว สม่ำเสมอ ผลขนาดกลางเฉลี่ยยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 7.4 และหนา 6 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 250 กรัม/ผล เปลือกค่อนข้างหนา(0.17 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผล ประมาณ 60% ผลสุกผิวสีเหลืองส้ม เนื้อละเอียด สีเหลืองส้ม เมื่อแก่จัดมีรสเปรี้ยว ผลสุกรสหวานอมเปรี้ยว ความหวานประมาณ 19% การสูญเสียน้ำหนักหลังเก็บเกี่ยว 4 วัน 6 วัน และ 8 วัน ประมาณ 5.90%, 8.30% และ 10.10% ตามลำดับ

5. แรด

เป็นพันธุ์มะม่วงที่น่าสนใจมาก ปลูกมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกดอกติดผลสม่ำเสมอทั้งต้นทุกปี ติดผลดก ผลแก่เร็ว ทนต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมได้ดี รับประทานได้ทัังระยะแก่จัดและสุก ผลโตปานกลาง ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 12.50 เซนติเมตร กว้าง 7.25 เซนติเมตร และหนา 6.50 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 300 กรัม เปลือกบาง (0.12 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อประมาณ 60% ผิวผลสุก สีเหลืองส้ม สวยมาก เนื้อผลสีเหลือง รสหวานอร่อย ผลระยะแก่จัดมีรสทั้งหวาน มัน และเปรี้ยวระคนกัน

6. แก้วจุก

มะม่วงแก้วจุก เป็นพันธุ์มะม่วงพื้นบ้านของไทยที่รู้จักกันดี ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ แก้วขาว (หรือแก้วทอง)-ผลมะม่วงแก้วขาว เมื่อแก่มีสีเหลืองอมเขียวหรือมีสีขาวนวล เมื่อสุกเนื้อมีสีจางกว่ามะม่วงแก้วดำ แก้วดำ (หรือ แก้วแดง)-สีผิวผลเมื่อแก่จัดมีเขียวคล้ำ เนื้อผลสุกมีสีแดง และ แก้วจุก-สายพันธุ์แก้วจุกมีสีสันคล้ายๆ ทั้งแก้วขาวและแก้วดำ แตกต่างกันตรงที่ผลมีขนาดโตกว่าและมีหัวจุก จึงควรเลือกมะม่วงแก้วจุกเพื่อปลูกเป็นการค้า มะม่วงแก้วออกดอกติดผลอย่างสม่ำเสมอ ติดผลดก ผลแก่ช้า ทนทานต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมได้ดี ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 9.0 เซนติเมตร กว้าง 6.10 เซนติเมตร และหนา5.50 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 180 กรัม เปลือกหนาปานกลาง (0.14 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 53% ผลสุกผิวสีเหลืองเข้ม เนื้อผลสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น รสหวาน ความหวานประมาณ18.5%

7. เขียวเสวย

เขียวเสวย จัดเป็นมะม่วงมัน เหมาะสำหรับรับประทานในระยะแก่จัด ผลสุกก็มีรสชาติหวานอร่อย ถ้าทิ้งผลที่แก่แล้วไว้บนต้นนานๆ เนื้อผลรอบๆ เมล็ดจะสุก มีลักษณะเละเป็นวุ้น มะม่วงเขียวเสวยเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะขายได้ในราคาดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับมะม่วงพันธุ์อื่นๆ ต้นมีการเจริญเติบโตแข็งแรงมาก แต่ออกดอกติดผลยาก ควรเลือกแหล่งปลูกที่มีสภาพแล้งพอ เพื่อให้ต้นพักตัวก่อนออกดอก ไม่ทนต่อโรคยางไหล โดยเฉพาะบนลำต้นและกิ่ง ทรงผลยาว ผลขนาดกลางเฉลี่ย ยาว 14.7 เซนติเมตร  กว้าง 6.9 เซนติเมตร และหนา 6.4 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 355 กรัม/ผล ผิวผลแก่สีเขียวแก่ มีนวลเด่นชัด เนื้อสีขาวอมเหลือง เนื้อผลดิบรสหวานอมเปรี้ยวน้อยๆ มัน ผลสุกมีรสหวานอร่อย ความหวานประมาณ 19%

8. พิมเสนมัน

มะม่วงพิมเสนมัน มีหลายพันธุ์ (clone) บางต้นพันธุ์ออกดอกติดผลทะวาย เป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมได้ดี ติดผลยาก ผลโตปานกลาง ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 11.2 เซนติเมตร กว้าง 6.9เซนติเมตร และหนา 5.9 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 230 กรัม ปริมาณเนื้อผล ประมาณ 66%  เปลือกผลหนาปานกลาง (0.16 เซนติเมตร) ผลดิบสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่จัดเนื้อผลมีรสมัน หวานอมเปรี้ยว รสชาติอร่อยในกลุ่มมะม่วงมันด้วยกัน ผลสุกผิวสีเขียวอมเหลืองและสีเหลือง เนื้อผลสุกสีเหลืองเข้ม รสหวานอร่อย ความหวานประมาณ 20%

9. ศาลายา

จัดเป็นมะม่วงมัน รับประทานได้ทั้งระยะแก่จัดและผลสุก ออกดอกติดผลทะวาย ผลดก กิ่งของมะม่วงพันธุ์นี้ค่อรข้างห้อยลงหรือเลื้อย ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 12.30 เซนติเมตร กว้าง 6.60 เซนติเมตร และหนา 6.0 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 270 กรัม/ผล เมื่อแก่จัดผิวมีสีเขียวอ่อน เนื้อผลสีออกเหลืองสด รสชาติดีเยี่ยม รสมัน กรอบ อมหวาน ผลสุกผิวสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง รสหวาน ความหวานประมาณ 21%

10. สามปี

เป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย การเจริญเติบโตทางกิ่งใบแรงมาก ทนต่อโรคแมลง และสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับทำน้ำมะม่วงกระป๋อง ขนาดผลค่อนข้างเล็ก ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 10.9 เซนติเมตร กว้าง 5.7 เซนติเมตร และหนา 4.7 เซนติเมตร เฉลี่ยหนัก 125 กรัม/ผล ผลดิบมีรสเปรี้ยวจัด เนื้อกรอบ ผลสุกผิวสีเหลืองส้ม เปลือกผลหนา เนื้อหยาบ เสี้ยนมาก ฉ่ำน้ำ รสเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ปริมาณเนื้อผลประมาณ 52% ความหวานประมาณ 12%

11. โชคอนันต์

เป็นพันธุ์ที่กำเนิดมาจากการเพาะเมล็ดมะม่วงสามปี ยังคงกลิ่นหอมของมะม่วงสามปีเอาไว้ ตลอดจนการติดผลก็เป็นพวงเช่นเดียวกับมะม่วงสามปี ลักษณะเด่นของมะม่วงลูกผสมพันธุ์นี้คือ การออกดอกทะวาย สามารถออกดอกได้ตลอดปี และไม่กลัวฝน ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 7.2 เซนติเมตร และหนา 6.2 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 270 กรัม/ผล ผลดิบมีสีเขียวอ่อนเรียบ รสจืด ผลสุกผิวสีเหลืองส้ม สวยมาก เปลือกหนา (0.2 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 62% เนื้อผลสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่นออกแข็งๆ รสหวาน ความหวานประมาณ 20% มีเส้นใยปานกลาง

12. ดันแคน (Ducan)

เป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ติดผลดกทุกปี ทรงผลสวย รูปไข่อูม มีเนื้ออร่อย ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร และหนา 7.7 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 350 กรัม/ผล ผิวผลเรียบ เปลือกหนา (0.19 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 62% ผิวผลแก่สีเขียวอมเหลือง ผลสุกผิวสีเหลืองทอง สวยมาก คุณภาพผลดีเยี่ยม เนื้อผลหนา สีเหลืองเข้ม เสี้ยนน้อย รสชาติดีมาก ความหวานประมาณ 17%

13. ทอมมี่แอทกินส์ (Tommy Atkins)

เป็นพันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ ติดผลดก ขนาดผลโตปานกลาง ทรงผลออกกลม ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 11 เซนติเมตร กว้าง 9.4 เซนติเมตร และหนา 9.3 เซนติเมตร ผลแก่ผิวสีม่วงอมเขียว ผลสุกสีแดงส้มสวยสะดุดตา รสชาติดีมาก มีกลิ่นปานกลาง ความหวานประมาณ 16%

14. เออร์วิน (Irwin)

เป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ติดผลดก ทรงผลออกยาว ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 11.7 เซนติเมตร  กว้าง 8.2 เซนติเมตร และหนา 7.3 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 300 กรัม/ผล เปลือกหนา(0.18 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 76% ผลดิบมีประสีแดงบริเวณไหล่ และแก้มผล ผิวผลสุกสีแดงประสีเลือดนก สวยสะดุดตา เนื้อผลสุกสีเหลืองทอง เนื้อละเอียดปานกลาง รสชาติเยี่ยม กลิ่นไม่แรง ความหวานประมาณ 16%

15. เคียทท์ (Keitt)

เป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ผลค่อนข้างโตและติดผลดกมาก ผลแก่จะยังคงอยู่บนต้นได้นานประมาณ 1 เดือน ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 13.4 เซนติเมตร กว้าง 10.6 เซนติเมตร และหนา 9.9 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 400กรัม/ผล เปลือกหนามาก (0.25 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 74% ผลดิบสีเขียวแก่ เมื่อแก่จัดผิวมีประสีชมพูอมแดงเรื่อๆ ผิวผลเรียบปานกลาง รสชาติดี มีกลิ่นปานกลาง รสหวานอมเปรี้ยว ความหวานประมาณ 16%

16. เฮเดน (Haden)

เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในรัฐฮาวาย เป็นพันธุ์ที่รู้จักกันดีในตลาดอเมริกา ขนาดผลค่อนข้างโต ทรงผลออกกลม ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 9.9 เซนติเมตร กว้าง 8.6 เซนติเมตร และหนา 8.4 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 350 กรัม/ผล

17. ปาล์มเมอร์ (Palmer)

เป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ติดผลดกมาก และคงอยู่บนต้นได้นาน ทรงผลออกยาว ผลโต ผลขนาดกลาง เฉลี่ยยาว 14.1 เซนติเมตร กว้าง 8.6 เซนติเมตร และหนา 7.8 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 380 กรัม/ผล เปลือกหนา (0.20 เซนติเมตร) ปริมาณเนื้อผลประมาณ 73% ผลดิบสีเขียวแก่มีประสีม่วงบริเวณส่วนบนของผล เนื้อผลหนาสีเหลืองทอง รสหวานปานกลาง ความหวานประมาณ 15% มีกลิ่นปานกลาง ผลสามารถเก็บรักษาได้ทนมาก