วิศวะลาดกระบัง รวมฝีมือนักศึกษา เปิดตัวนวัตกรรม-งานสร้างสรรค์หนุนไทยแลนด์ 4.0

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวในพิธีเปิดงาน “สจล.เอ็นจิเนียริ่ง โปรเจ็กต์ เดย์ 1017” เปิดตัวนวัตกรรมจากนัประดิษฐ์รุ่นใหม่ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ว่า อนาคตของเยาวชนและประเทศไทยจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ ต้องมีบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พัฒนาตนเอง มีการเสริมสร้างศักยภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ภาคส่วนการศึกษาถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร เมกเกอร์ หรือนักประดิษฐ์ และสตาร์ตอัพผู้ประกอบการ อันเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ

“ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ สจล.ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำขึ้น อาทิ โครงการสตาร์ตอัพนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมปั้นสตาร์ตอัพสายเลือดใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจดิจิตอล เป็นต้น สำหรับการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมเมกเกอร์คนรุ่นใหม่เพื่อเสริมพลังทัพสตาร์ตอัพของประเทศไทยในอนาคตด้วยนวัตกรรม” อธิการบดี สจล.กล่าว

ด้าน รศ.ดร. คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า การพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญของการต่อยอดไอเดียและเทคโนโลยีมาเป็นนวัตกรรม การจัดงาน สจล.เอ็นจิเนียริ่ง โปรเจ็กต์ เดย์ 2017 ก็เพื่อให้เป็นเวทีแสดงผลงานของเมกเกอร์นักศึกษาคนรุ่นใหม่ จากไอเดียสร้างสรรค์ ผสมผสานงานวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยีและดิจิตอล สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

“กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้และมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งเปิดโอกาสให้เมกเกอร์เจ้าของนวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนมาพบปะกัน อันจะเป็นลู่ทางความร่วมมือและต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป” รศ.ดร. คมสัน กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด