จากใจ…ถึงใจ ‘ขอบคุณ ซีพีเอฟ’ เติมเสบียงเสริมพลังกาย สู้ภัยโควิดรอบใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึงหลักพัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วย พร้อมทั้งระดมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รวมไปถึงอาสาสมัครจำนวนมากปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ‘อาหาร’ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากจะช่วยเติมแรงกายแล้ว ยังส่วนช่วยแบ่งเบาภาระในการเลือกหาอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรืออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารครบวงจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่เสียสละพลังกาย ความรู้ และทุ่มเททุกสรรพกำลังต่อสู้กับสงครามโรคระบาด เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

นางภิญญา สุขพันธ์ อายุ 64 ปี อาสาสมัครชุมชน เล่าว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร หรือ กอ.รมน.กทม. ได้ระดมอาสาสมัครจากหลายๆ พื้นที่มาช่วยจัดเตรียมรพ.สนามเอราวัณ 1 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเข้ามารักษา การที่เอกชนอย่างซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุนอาหาร ถือเป็นโอกาสดีที่เห็นน้ำใจของคนไทยช่วยเหลือกัน เพราะอาหารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการทำงาน

เช่นเดียวกับ นางอัยลดา ชุมพล อายุ 53 ปี อาสาสมัครชุมชน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ ต้องระดมสรรพกำลังทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งซีพีเอฟได้เข้ามาช่วยเรื่องอาหาร สามารถแบ่งเบาเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน ให้มีอาหารพร้อมทาน มีกำลังกายที่จะต่อสู้กับโรคระบาด

ขณะที่ นางสาวสุชาวดี วัชรวิวรรณ อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เล่าว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำงานหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีผู้ติดเชื้อติดต่อขอความช่วยเหลือจำนวนมาก เจ้าหน้าที่บางท่านไม่มีเวลาในการหาซื้ออาหาร การที่ซีพีเอฟนำอาหารพร้อมทานมามอบให้ นับเป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้น

ด้าน นพ. สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า ขอขอบคุณธารน้ำใจของซีพีเอฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนรายแรกๆ ที่นำอาหารปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกและลดเวลาในการจัดเตรียมอาหารของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของศูนย์เอราวัณ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมขีดความสามารถการทำงานของศูนย์เอราวัณให้สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที นับเป็นความร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟ และบริษัทในเครือซีพี ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้กับแพทย์-พยาบาล และผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้บุคลากรเหล่านี้สามารถทำงานและมีอาหารรับประทานอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้อย่างเต็มกำลัง

ซีพีเอฟ เร่งเดินหน้า โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของเครือซีพี ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน นำอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานและน้ำดื่ม ส่งมอบถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมถึงผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน), ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุด โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมอบอาหารพร้อมทานกว่า 20,000 แพ็ก และน้ำดื่มกว่า 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจากซีพีเอฟ ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน ให้แก่ โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลำพูน, จังหวัดสมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศได้อย่างเพียงพอ