ตำรับยากัญชา ของอภัยภูเบศ

กัญชา ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคครั้งแรกสมัยพระนารายณ์ กั … อ่านเพิ่มเติม ตำรับยากัญชา ของอภัยภูเบศ