ปลูกมะนาวนอกฤดู ลงดิน ราคาดี ที่ท่ายาง เพชรบุรี

กรมการค้าภายใน เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ผักสด-มะนาว ช่วงหน้าร้อน จับตาทุกรายการอย่างใกล้ใกล้ชิด พร้อมการแก้ปัญหามะนาวราคาสูงในปีนี้ ราคาเฉลี่ยขณะนี้ 1-6 บาทแล้วแต่ขนาด เชื่อมโยงผลผลิตจัดทำนำมะนาวผง ออกจำหน่ายผ่านโมบายธงฟ้า

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมเตรียมความพร้อมในการดูแลสถานการณ์ผักสด มะนามในช่วงหน้าร้อน ซึ่งได้รับผลกระทบต่อผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โตช้า ได้รับความเสียหาย โดยมีผลต่อราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน กรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งผลผลิตและราคา ปัจจุบันผลผลิตยังคงเข้าสู่ตลาดปกติ ส่วนราคาก็มีทั้งปรับขึ้นและลดลงบ้าง

แก้ปัญหามะนาว

สำหรับมะนาว ที่มักจะมีปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนของทุกปีนั้น กรมได้เตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว โดยปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้าไปรับซื้อมะนาวในช่วงที่ผลผลิตออกมาก แล้วนำไปผลิตเป็นมะนาวผง และจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนและร้านค้าในช่วงหน้าร้อนนี้ผ่านรถโมบายธงฟ้า ซึ่งรสชาติเหมือนกับมะนาวสด

ทั้งนี้ สามารถใช้แทนมะนาวสดได้ และยังมีมะนาวผง มะนาวขวด ที่สามารถหาซื้อจากผู้ประกอบการอีกหลายราย ที่ได้เข้าไปซื้อมะนาวมาผลิตและจำหน่ายด้วย

ปัจจุบันผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดลดลง เพราะสภาพอากาศร้อนและแล้ง โดยช่วง ม.ค.-ก.พ.2566 มีผลผลิตประมาณ 5.8 หมื่นตัน แต่ช่วง 2 เดือนปีนี้ มีผลผลิตเพียง 4.2 หมื่นตัน ลดลง 20% ส่วนราคามะนาวเบอร์ 1-2 เฉลี่ยลูกละ 4 บาท แต่ราคาขายในท้องตลาดมีตั้งแต่ 1-6 บาท แล้วแต่ขนาด และคุณภาพ หากลูกเล็ก ก็ถูก ลูกใหญ่ ผิวสวย น้ำเยอะ ก็แพง โดยราคามะนาวในตลาดสำคัญ ๆ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง เฉลี่ย 3.50-4.30 บาท ตลาดศรีเมือง 3.60-3.90 บาท ตลาดไท 3.70 บาท

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/economy/news-1522931

ตัวอย่างการบังคับมะนาวให้ได้ผลผลิตในฤดูแล้ง ความมั่นใจของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การปลูกในวงบ่อซีเมนต์ เหตุผลเพราะควบคุมปริมาณน้ำและความชื้นของต้นมะนาวได้ ซึ่งปัจจัยเรื่องความชื้นและปริมาณน้ำที่ต้นมะนาวได้รับ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการติดดอกออกผลของมะนาว ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่หากสามารถควบคุมได้ จะบังคับให้มะนาวให้ผลในช่วงเวลาที่ต้องการ ทำให้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เพื่อบังคับให้มะนาวให้ผลผลิตในฤดูแล้ง หรือทำมะนาวนอกฤดูนั้น ได้รับความนิยม
คุณสมชาย เพชรศรี เกษตรกรหนุ่ม วัย 45 ปี

แต่สำหรับ คุณสมชาย เพชรศรี เกษตรกรหนุ่มไฟแรงวัย 40 ปี กลับมองในมุมกลับ แม้จะถูกมองว่ามีความคิดต่างจากเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวรายอื่นในพื้นที่เดียวกัน แต่ความมุ่งมั่นผนวกกับผลผลิตมะนาวนอกฤดูที่มีให้เห็นแล้ว 2 รุ่น เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า แนวความคิดการปลูกมะนาวนอกฤดู ไม่ได้ทำได้เพียงการปลูกในวงบ่อซีเมนต์เท่านั้น แต่สามารถทำได้ แม้ปลูกลงดินปกติ

คุณสมชาย บอกว่า การทำมะนาวนอกฤดูด้วยวงบ่อซีเมนต์ มีต้นทุนสูง และอาจควบคุมความชื้นไม่ได้ 100% ดังนั้น การปลูกลงดิน จึงเป็นอีกทางเลือกที่หากสามารถควบคุมความชื้นหรือปริมาณน้ำได้ดีแล้ว ผลผลิตที่ได้จะมีความคุ้มทุนสูง เกษตรกรที่ทุนน้อยก็สามารถทำได้

ตัดแต่งกิ่ง โปร่ง ต้นเล็ก ประหยัดพื้นที่

อย่างเช่นคุณสมชายเอง มีพื้นที่ทำกินเป็นทุนรอนเพียง 3 ไร่ เบื้องต้นปลูกมะนาว เก็บผลผลิตตามฤดูกาล ได้ราคามะนาวตามแต่พ่อค้าคนกลางหรือตลาดกลางจะให้ ระยะการให้ผลผลิตของมะนาวก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะระหว่างปลูกประสบปัญหาหลากหลาย ทำให้การปลูกมะนาว ไม่ใช่ชีวิตเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

“ราคามะนาวขายจากสวน ได้ราคาเพียงร้อยละ 50-60 บาท ผมมองว่าไม่คุ้มหากจะลงแรงทำ ปัญหาที่เห็นในต้นมะนาวชุดล่าสุดคือ ต้นเหลือง โทรม การแก้ปัญหาของเกษตรกรที่นี่คือ ปลูกต้นใหม่แซมต้นเดิมที่กำลังเหลือง ใกล้ตาย เมื่อต้นใหม่ขึ้นมาก็ตัดต้นเก่าทิ้ง ไม่นาน ต้นใหม่ที่ขึ้นมาเริ่มเหลือง ใกล้ตาย ก็ปลูกต้นใหม่แซมเข้าไปอีก วงจรเป็นอย่างนี้ ทั้งที่อายุการเจริญเติบโตของต้นมะนาวนาน และควรได้ผลผลิตที่ดีกว่านี้”

กิ่งพันธุ์ปักชำ ที่จำหน่าย

การค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมผ่านอินเตอร์เน็ตและหนังสือ เป็นวิธีที่คุณสมชายมองว่า ช่วยไขข้อข้องใจในสาเหตุของต้นมะนาวเหลืองก่อนเวลา และต่อเนื่องไปถึงการดึงความสนใจให้คุณสมชายสมัครเข้าอบรมการผลิตมะนาวนอกฤดู และการผลิตมะกรูดตัดใบ เพื่อการค้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขึ้นลูกฟูกสูง 80 เซนติเมตร

หลังการอบรม คุณสมชาย เชื่อมั่นใจแนวการผลิตมะนาวนอกฤดูเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในท้ายที่สุด หลังจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยของสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งมาประกอบกัน ทำให้เชื่อได้ว่า การผลิตมะนาวนอกฤดูทำได้จริง

ทั้งยังพบว่า ปัญหาต้นเหลืองของสวนเดิมมีสาเหตุจากการปลูกแบบขุดคลุมเป็นเบ้าปลูก เมื่อฝนตก ทำให้น้ำท่วมขัง ระบบรากได้รับความชื้นมากเกิน ส่งผลให้ต้นเหลืองและตายในที่สุด

พื้นที่ที่มีเพียง 3 ไร่ คุณสมชายตัดสินใจฟันต้นเดิมทิ้ง เผา และไถที่ใหม่

ติดดอก

เว้นระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 2 คูณ 4 ได้ต้นมะนาวจำนวน 200 ต้น ต่อไร่

การปลูกใช้วิธีขึ้นลูกฟูกสูง 80 เซนติเมตร คล้ายกับการยกร่องสูง หากลูกฟูกยุบตัวลง ก็เติมสารอินทรีย์ไปเรื่อยๆ ตลอดการปลูก ให้ปุ๋ยขี้วัวไปพร้อมๆ กัน

เตรียมกิ่งพันธุ์ โดยเลือกกิ่งพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ทางการค้า เช่น แป้นรำไพ เหลืองแป้นพวง แป้นไต้หวัน แป้นจริยา บุญบันดาล พิจิตร 1 ตาฮิติ และแจ่มจำรัส และเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคแคงเกอร์ติดมา

เตรียมคัดส่งขาย

ปลูกหญ้าเม็ดแตง หรือหญ้าสร้อยนกเขา เป็นพืชคลุมดิน หญ้าเม็ดแตงหรือหญ้าสร้อยนกเขานี้ เมื่อปลูกจะเลื้อยเป็นเถา โตเป็นแนวราบ คลุมดินเหมือนพรม เมื่อมีวัชพืชอื่นตกลงดินจะไม่งอก เพราะหญ้าชนิดนี้คลุมดินอยู่ นอกจากนี้ หญ้าชนิดนี้ยังช่วยให้ดินมีความชื้นสูงและนิ่มเท้า แม้จะเดินเท้าเปล่าก็ตาม

รดน้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละครึ่งชั่วโมง

แป้นรำไพ

ระยะ 60 วันหลังการปลูก ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพราะยังมีสารอาหารจากปุ๋ยเดิมที่ใส่ไว้ขณะปลูก หลังจากเดือนที่ 2 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 21-7-14 หรือ 24-9-19 ในปริมาณ 1 ช้อนชา ทุกๆ 20 วัน ตลอดการดูแล เนื่องจากปัจจุบันแร่ธาตุในดินลดน้อยลง ไม่เหมือนเช่นอดีตที่แร่ธาตุในดินยังอุดมสมบูรณ์ การให้ปุ๋ยไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องตลอดระยะการเติบโตของต้นไม้

ปุ๋ยสูตร 24-9-19 นิยมใช้กับสวนยางพารา เป็นสูตรที่ช่วยสร้างเนื้อไม้ ทำให้ลำต้นมะนาวแข็งแรง กิ่งไม่อ่อนแอ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำ ลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ปริมาณปุ๋ยที่ให้ควรดูที่การเจริญเติบโตของต้นมะนาว หากต้นมะนาวสูงมาก อาจเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากถึง 300 กรัม ต่อต้น หรือผลดกมาก จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยถึง 500 กรัม ต่อต้น (ในทุกๆ 20 วัน)

ผลใหญ่ เปลือกบาง น้ำเยอะ

เมื่อต้นมะนาวมีอายุ 30 วัน อาจมีการผลิยอดอ่อน ให้เด็ดยอดทิ้ง จากนั้นต้นมะนาวจะแตกยอดออกอีกประมาณ 3 ยอด อีก 30 วันให้เล็มยอด

คุณสมชาย แนะนำว่า ควรเล็มยอดทุกเดือน จะทำให้ต้นมะนาวตั้งพุ่มได้เร็ว และเพิ่มจำนวนผลผลิตด้วย เนื่องจากแสงแดดจะส่องเข้าถึงภายในพุ่มต้นได้ง่าย การดูแลก็ง่าย ต้นมะนาวของสวนคุณสมชาย ขนาดพุ่มใหญ่ที่สุด สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตรเท่านั้น

ทั้งหมดนี้คือการปลูกมะนาวตามฤดู

ระยะห่าง 2 X 4 เมตร

คุณสมชาย อธิบายว่า การผลิตมะนาวนอกฤดู ต้องตัดปลายยอดและกำจัดผลออกภายในเดือนกรกฎาคม เพราะหลักการคือ กิ่งที่มีดอกและผลติดอยู่ จะไม่มีการติดดอกในกิ่งนั้นอีก หลังจากตัดปลายยอดและผลแล้ว ในแต่ละกิ่งจะผลิยอดใหม่ออกมาอีกกิ่งละ 3 ยอด เป็นการเพิ่มพื้นที่ผลผลิต

ต่อมาคือ การควบคุมแมลง เพราะระหว่างที่ยอดอ่อนผลิออกมาประมาณ 5 มิลลิเมตร ปัญหาแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนผีเสื้อ เพลี้ยอ่อน ไรแดง จะเข้ามาทำลายยอดอ่อน ให้ใช้สารอะบาเม็กติน อัตรา 3-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไซเปอร์เมทริน อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นป้องกัน โดยสารพ่นป้องกันควรสลับใช้ และแต่ละครั้งไม่ควรใช้ซ้ำเกิน 2 ครั้ง จะทำให้ศัตรูพืชดื้อยา โดยระหว่างนี้ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 24-9-19 ด้วย

หลังจากแทงยอดใหม่ออกมา ต้องควบคุมไม่ให้มีการแทงยอดอ่อนซ้ำขึ้นมาอีก เพราะธรรมชาติของมะนาว หลังจากแทงยอดอ่อนแล้ว การติดดอกจะตามมา การผลิตมะนาวนอกฤดูต้องควบคุมไม่ให้มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาก่อนเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และเก็บลูกขายได้ในเดือนมีนาคม-เมษายน

“การกดไม่ให้แทงยอดขึ้นใหม่ ผมใช้สารพาโคลบิวทราโซล เพื่อลดการเจริญเติบโตทางใบ กดไม่ให้แทงยอดขึ้นให้ได้ใกล้เคียง 90 วันมากที่สุด”

ออกผล

30 วันหลังจากเล็มยอด ต้องให้ปุ๋ยทางดินสูตรที่มีไนโตรเจนต่ำ และฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร 15-5-20 หรือ สูตร 13-13-21 ยกเว้นต้นมะนาวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ดูได้จากใบมีสีเขียวเข้ม ต้นที่มีความสมบูรณ์มากจะบังคับให้ออกดอกยาก เพราะสมบูรณ์มากเกินไป ลักษณะนี้ คุณสมชาย จะจับเข้าวงรอบใหม่

ส่วนปุ๋ยทางใบ สวนคุณสมชาย ให้สูตร 9-19-34 หรือ สูตร 15-5-20 ยกเว้นต้นที่มีความสมบูรณ์มาก จะลดปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยลงอีก เช่น สูตร 0-42-56 หรือ สูตร 0-52-34

60 วันหลังจากเล็มยอด ใช้สารพาโคลบิวทราโซลอีกครั้ง หลังจากนั้น “งดน้ำ” และ “งดปุ๋ย” เป็นเวลา 60 วัน รอให้ใบเหี่ยว ซึ่งเป็นระยะที่สร้างตาดอก

หากฝนตกระหว่างนั้น อาจทำให้เกิดการแทงยอดอ่อนได้ ตรงนี้ คุณสมชาย ยอมรับว่า เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ควบคุมได้ยาก อาจมีบ้าง ซึ่งถ้ามีการแทงยอดอ่อนขึ้นมาซ้ำ เป็นต้องจับเข้าวงรอบใหม่

สำหรับสวนคุณสมชาย มะนาวติดดอกหลังจากเล็มยอด ประมาณ 84 วัน ถือว่าใกล้เคียง 90 วันที่สุดแล้ว จากนั้น รอเก็บผลผลิตได้ในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดน้อย ราคาซื้อขายสูง

พื้นที่ 3 ไร่ จำนวนมะนาว 600 ต้น ผลผลิตต่อต้นราว 300-500 ลูก ขายนอกฤดูได้ราคาลูกละ 5-8 บาท แม้จะผลิตมะนาวนอกฤดูเพียงปีละชุด ก็ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าแล้ว

แม้ว่า บริเวณพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะเป็นพื้นที่ปลูกมะนาวกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศ แต่ก็มีไม่กี่สวนของพื้นที่อำเภอท่ายาง ที่สวนโปร่ง โล่ง ดูสะอาดตา เหมือนสวนของคุณสมชาย สนใจเยี่ยมชมหรือซื้อกิ่งพันธุ์ที่คุณสมชายใช้วิธีการปักชำด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หรือโทรศัพท์ (084) 537-4787

 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564