ชป. ลุยเก็บผักตบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ขณะนี้ยังคงเหลือการเก็บย่อยโดยใช้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เข้าไปดำเนินการเก็บผักตบชวาที่ตกค้างในพื้นที่ รวมไปถึงผักตบชวาที่ลอยมาตามกระแสน้ำ อาทิ ที่ จ.นนทบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้กำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางบัวทอง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง ที่ จ.นครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นำเรือนวัตกรรมลงพื้นที่เก็บวัชพืช บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ต.มศาลายา อ.พุทธมณฑล ที่ จ.ปราจีนบุรี

โครงการชลประทานปราจีนบุรี นำเรือกำจัดวัชพืช เข้ากำจัดผักตบชวา บริเวณบ้านคลองสารภี ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียในคลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นต้น

ด้าน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กล่าวว่า ผักตบชวาที่ไหลมาสะสมกันเป็นจำนวนมากที่บริเวณ หน้าเขื่อนเจ้าพระยา กว่า 40,000 ตัน ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ยังคงมีผักตบชวาไหลมาสมทบอีกกว่า 2,400 ตัน จึงได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่ตกค้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการสะสมต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้ยังคงมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล ตลอดจนโครงการชลประทานทุกแห่ง เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตรับผิดชอบของตนเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำ