เกษตรลพบุรี ชวนชื้อกระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี มีหนึ่งเดียวในโลก

กระท้อน เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูล เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี โดยผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ราคาผลกระท้อนสดจะอยู่ที่ 35-120 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดผล ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยเข้าสู่ตลาด


นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กระท้อนของจังหวัดลพบุรีได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “กระท้อนตะลุง”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการรับรองจำนวน 92 ราย ในพื้นที่ 315 ไร่

กระท้อนตะลุง มีจำนวน 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์กำมะหยี่
โดยมีพื้นที่ปลูกในตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เท่านั้น

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง กล่าวเพิ่มอีกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระท้อนผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทางFacebook ,Line และในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนกล่องลังกระดาษ สำหรับบรรจุกระท้อน จำนวน 300 ใบ นอกจากนี้ยังได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการช่วยเหลือในการจำหน่ายผลผลิตอีกด้วย

เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดลพบุรีจึงงดจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ถึงแม้ไม่มีการจัดงาน แต่ทางอำเภอได้จัดสถานที่ไว้ให้เกษตรกรจำหน่ายบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาชื้อกระท้อนของดีเมืองลพบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น นอกจากนี้ยังสามารถหาชื้อได้ทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ช่วยกันชื้อกระท้อนตะลุง กระท้อนGIของดีเมืองลพบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวลพบุรี กันเยอะๆนะครับ