ดีเดย์ 27 พ.ค. ลูกค้าดีแทคลงทะเบียน 3 ช่องทางรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.

ดีแทค พร้อมเป็นจุดบริการในการลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนของลูกค้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมประกาศเชิญชวนให้ลูกค้าดีแทค 1 เลขหมาย สามารถให้สิทธิ์คนในครอบครัวได้อีก 2 สิทธิ์ โดยลูกค้าดีแทคทุกคน และคนในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

#ดีแทคห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 กับดีแทค

ลูกค้าดีแทคลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ลงทะเบียนผ่าน ดีแทค แอป

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th

ลงทะเบียนที่ ศูนย์บริการ dtac Hall ในเวลาที่ห้างเปิดทำการ (เฉพาะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

หลังจากการลงทะเบียน ลูกค้าจะได้รับ QR code นำไปแสดงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลาง บางซื่อ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ตามวันและเวลาที่ได้รับนัดจากการลงทะเบียน โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-18.00 น. เป็นต้นไป ลูกค้าดีแทคสามารถเข้าประตู 3 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน การฉีดวัคซีน โดยดีแทคจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้เพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและรถโมบายล์รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2564 และจะมีการประชาสัมพันธ์ขยายช่วงเวลาการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวิคซีนโควิดกลาง บางซื่อต่อไป