อ.ส.ค. ขนขบวนรถ MILK TRUCK แจกผลิตภัณฑ์นมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ตราไทย-เดนมาร์ค ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาบริโภคนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ของไทย-เดนมาร์ค ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี 2564 เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย อ.ส.ค. จึงร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีต่างๆ ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นกิจกรรมเรียนรู้การทำเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาดื่มนมมากขึ้นแล้ว

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังสนองนโยบายภาครัฐด้วยการผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและสังคม ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อาทิ ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หนึ่งในหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยนำรถ MILK TRUCK ซึ่งเป็น MODEL ธุรกิจร้านนม THAI-DENMARK MILK LAND รูปแบบใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ มาแจกนมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และเครื่องดื่มร้านนม THAI-DENMARK MILK LAND ได้ฟรีที่รถ MILK TRUCK ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ CAT CONVENTION HALL เก่า ด้านหลังอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.