อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยา หาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้าน ประสานเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศสั่งซื้อมะม่วงกระตุ้นราคาในพื้นที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานเครือข่ายสหกรณ์ช่วยรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และโชคอนันต์จากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา หลังเกษตรกรในอำเภอเชียงคำประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบการส่งออกและราคาผลผลิต สหกรณ์เข้าอุ้มรับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกร ระบายสู่ตลาดปลายทางภาคใต้ ราคาปรับตัวสูงขึ้น คาดผลผลิตทยอยออกเป็น 3 รุ่น จนถึงเดือนกันยายนปีนี้

คุณวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ว่าเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในสังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด อำเภอเชียงคำ กำลังประสบกับปัญหามะม่วงล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งผลผลิตมะม่วงของบ้านร่องส้าน มีทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้และพันธุ์โชคอนันต์ ทยอยออกรุ่นแรกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ช่วงต้นฤดูเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องตลาดรับซื้อ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เหมือนเช่นทุกปี จึงได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาประสานเครือข่ายสหกรณ์ปลายทาง เพื่อช่วยรับซื้อมะม่วงจากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้เปิดจุดรับซื้อมะม่วงจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ทุกวัน และในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกพร้อมกัน  สหกรณ์รับซื้อมากถึงวันละ 10 ตัน และนำมาคัดเกรดดูผิวดูขนาดของมะม่วงทุกลูกก่อนส่งให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มีพ่อค้าเข้าไปเปิดจุดรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สหกรณ์ได้ทำตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลผลิตทางเพจสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด และส่งมะม่วงน้ำดอกไม้และโชคอนันต์คัดเกรด ส่งจำหน่ายผ่านเคอรี่และไปรษณีย์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน คุณเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า อำเภอเชียงคำ มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงประมาณ 3,000 ไร่ ผลผลิตมะม่วงรุ่นแรก เป็นมะม่วงห่อคัดเกรด ประมาณ 800 ตัน และแบบคละ 1,000 ตัน ส่วนรุ่นที่ 2 คาดว่าผลผลิตจะออกต้นเดือนกรกฎาคม เป็นมะม่วงคัดเกรด 500 ตัน และแบบคละ 200 ตัน และมะม่วงรุ่น 3 จะออกประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ราคาในช่วงต้นฤดูปีนี้ถือว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านๆ มา มะม่วงคัดเกรด อยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท และแบบคละ กิโลกรัมละ 2 บาท เมื่อสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด เข้ามาแทรกแซง เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น มะม่วงคัดเกรด รับซื้อกิโลกรัมละ 7 บาท และแบบคละ กิโลกรัม 3 บาท จนถึงขณะนี้ ราคามะม่วงในพื้นที่เริ่มนิ่ง ทางสหกรณ์รับซื้อจากเกษตรกรในราคา 9-10 บาท/กิโลกรัม

สำหรับตลาดปลายทาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้เข้ามาประสานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศช่วยกันระบายผลผลิต และทางสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์หลายพื้นที่ช่วยกันสั่งซื้อมะม่วงไปจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ทำให้มะม่วงจากพะเยาถูกกระจายไปยังจังหวัดยะลา ปัตตานี หากหน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงโชคอนันต์จากพะเยา สามารถติดต่อทางเพจของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด หรือ คุณพัชรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด โทร. (089) 053-4852 เพื่อเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา