เกษตรย่านตาขาว ลงพื้นที่ชี้แนะผู้ปลูกสะละด้านปุ๋ยและศัตรูพืช เผยสะละสุมาลีสร้างรายได้ดี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอำนาจ เซ่งเซี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมแปลงต้นแบบของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลทุ่งค่าย เป็นแปลงสะละสุมาลีของ นางอรพรรณ นุชกิจ ที่ตั้งแปลงตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีพื้นที่ปลูกสะละจำนวน 5 ไร่ อายุประมาณ 4 ปี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากผสมเกสร 220 วัน (ความหวานอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาด) จำหน่ายกิโลกรัมละ 70 บาท มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 150,000 บาท/ปี ทางสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวได้สนับสนุนปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 จำนวน 3 กระสอบ และ 13-13-21 จำนวน 7 กระสอบ

จากการลงพื้นที่เยี่ยมแปลงสะละพบว่า ใบสละมีจุดสีเหลือง สาเหตุเกิดจากการสะสมของธาตุแมงกานีสมากเกินไปในดินกรด ส่วนใหญ่เกิดในใบแก่เป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ และมีขอบสีเหลือง แมงกานีสจะเข้าไปขัดขวางการใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม

แนะนำให้เกษตรกรใส่ปูนขาวเพื่อปรับปรุง pH และใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 300 กรัม/ต้น สูตร 0-0-60 อัตรา 100 กรัมต่อต้น ใส่เดือนละ 2 ครั้ง

ส่วนผลสะละมีเชื้อราเข้าทำลาย สังเกตอาการคือเปลือกผลสะละจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เน่าลามทั้งผล พบเส้นใยบนผลเมื่อมีความชื้นสูง เนื้อภายในผลเริ่มแรกเป็นแผลสีน้ำตาลและเน่าเละเป็นสีน้ำตาลถึงดำ

แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทางดิน โดยผสมเชื้อสด 1 กิโลกรัม : รำละเอียด 4 กิโลกรัม : ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม โรยรอบโคนต้น ต้นละ 1 กิโลกรัม หรือผสมเชื้อสดกับรำละเอียดในอัตราส่วน 1 : 1 ทาบริเวณลำต้นที่เป็นโรค หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 100-200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ผู้สนใจซื้อผลผลิตติดต่อคุณอรพรรณ นุชกิจ โทร. (095) 015-9269