ผู้ว่าฯ ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ชวนคนคอนผสมดอกทุเรียน

ผู้ว่าฯ เมืองคอน ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ชวนคนคอนผสมดอกทุเรียน บอกดีแน่ๆ แก้ได้หลายปัญหา ตอบโจทย์มุ่งพัฒนาคุณภาพทุเรียนสู่ความเป็นเลิศ แถมรู้วันตัดที่แน่นอน ปัญหาทุเรียนอ่อนจะหมดไป
จากการเปิดเผยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ในเรื่องการพัฒนาการผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ จากกระแสความนิยมปลูกทุเรียนในเกือบทุกอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพื้นที่การปลูกทุเรียนรวมไม่ต่ำกว่า 83,921 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 57,722 ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ 63,931 ตัน ต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 6,393 ล้านบาท จากกระแสความสนใจและตื่นตัวของเกษตรกรในการทำสวนทุเรียนอย่างจริงจัง โดยการจัดการพื้นที่ ระบบน้ำ พันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดโรค-แมลง การดูแลรักษา การขอรับการรับรองแปลง GAP และการจัดการผลผลิตที่อาศัยหลักวิชาการมากขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บางพื้นที่ก็รวมกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การรวมซื้อ-รวมขาย มุ่งการผลิต แบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัด และกำลังขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงมากขึ้นโดยลำดับ

คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรมการผสมดอกทุเรียนด้วยวิธีการปัดดอก ณ แปลงทุเรียนของคุณธีรพงษ์ เทพนุรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักวิชาการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากการดูแลจัดการสวนตามหลักวิชาการทั่วๆ ไป ที่เกษตรกรในทุกพื้นที่ปฏิบัติกันคือ เทคโนโลยีในการผสมดอกทุเรียน เพื่อช่วยให้ทุเรียน โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง มีการติดผลมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกตัดแต่ง ไว้ผลตามกิ่ง และจุดที่เหมาะสมได้ ทุเรียนที่ผ่านการผสมดอกจะมีผลที่มีรูปทรงสวยงาม พูเต็ม เนื้อหนา เมล็ดเล็กลีบ เปลือกผลบาง และที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เกษตรกรสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำ คือประมาณ 115-120 วัน หลังจากวันผสมดอก (ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง) จะไม่เกิดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างแน่นอน

คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการผสมดอกทุเรียนด้วยวิธีการปัดดอก และเยี่ยมชมสวนทุเรียนของเกษตรกร

ในปีการผลิต 2564 นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียน ดำเนินการจัดวันสาธิตการผสมดอกทุเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติจริง เกษตรกรทุกรายสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย
คุณนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า การผสมดอกทุเรียนเป็นเทคนิค

ทางวิชาการที่เกษตรกรมักจะมองข้ามหรือยังขาดความเข้าใจ เพราะคิดว่าไม่ต้องช่วยผสมเกสร ทุเรียนจะติดผลเองตามธรรมชาติโดยอาศัยลมหรือแมลงช่วย แต่จากหลักวิชาการที่พบว่าดอกทุเรียนจะบานในช่วงบ่ายถึงค่ำ ละอองเกสรตัวผู้จะแตกตัว เหมาะในการผสมพันธุ์มากที่สุดในช่วง 1-3 ทุ่ม ซึ่งในช่วงค่ำแมลงที่เป็นมิตรและช่วยผสมเกสรจะไม่ออกหากิน จะมีก็แต่แมลงกลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศัตรูพืชมากกว่า การปล่อยให้ทุเรียนผสมเกสรเองตามธรรมชาติ จึงมักจะได้ผลทุเรียนที่บิดเบี้ยว พูไม่เต็ม ได้แค่ 2-3 พู แต่ถ้าหากเจ้าของช่วยผสมเกสร อาจจะได้ผลทุเรียนที่มีพูเต็ม 4-5 พู นั่นหมายถึงทุเรียนคุณภาพที่ดีเลิศ

คุณนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบายหลักการผสมดอกทุเรียน

วิธีการผสมดอกทุเรียนคือ การนำแปรงขนอ่อนปัดไปมาเบาๆ ที่ดอกทุเรียนที่กำลังบานเต็มที่ในช่วงเวลา 1-3 ทุ่ม เพื่อให้ละอองเกสรตัวผู้ที่อยู่รอบๆ สัมผัสกับเกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางดอก เมื่อผสมดอกทุเรียนแล้ว ผลเริ่มโตและตัดแต่งผลแล้ว เกษตรกรต้องบำรุงรักษาตามระยะ และเก็บเกี่ยวเมื่อได้อายุ 115-120 วัน ซึ่งผลผลิตทุเรียนในฤดูกาลปีนี้ที่มีการผสมดอกในช่วงปลายเดือนมีนาคม จะตัดได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

คุณพงษ์พัฒน์ พิมเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบายเทคนิควิธีการผสมดอกทุเรียนและสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นจริง

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน ช้างกลาง ชะอวด ฉวาง ร่อนพิบูลย์ บางขัน นบพิตำ และอำเภอสิชล พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและผู้ที่สนใจได้จัดกิจกรรมสาธิตผสมดอกทุเรียน และให้เกษตรกรได้ฝึกทักษะกันอย่างทั่วถึงใช้แปลงสาธิตของเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชจะทำหน้าที่ในการอธิบายหลักการผสมดอกทุเรียน และมอบหมายให้ คุณพงษ์พัฒน์ พิมเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล ทำหน้าที่อธิบายเทคนิค วิธีการผสมดอกทุเรียนและสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นจริง
และโดยเฉพาะในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมสาธิตการผสมดอกทุเรียนในแปลงของเกษตรกร ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจองผลทุเรียน จำนวน 2 ต้น อีกไม่นานเกินรอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและผู้สนใจที่กำลังลุ้นคอยดูอยู่ว่าสวนทุเรียนที่ผสมดอกคุณภาพจะออกมาดีสมตามที่เกษตรจังหวัดและนักวิชาการบอกไว้หรือไม่ ค่อยตามมาพิสูจน์กัน

เกษตรกรเข้าร่วม

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พยายามเชื่อมโยงและทำให้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเกื้อกูลกันคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการเชิญสื่อมวลชน นักธุรกิจ และผู้ที่ชื่นชอบบริโภคทุเรียนให้ได้ไปชมบรรยากาศในสวนทุเรียนยามค่ำที่คนเมืองจะหาดูได้ยาก ดอกทุเรียนที่บานขาวนวลไปทั้งต้น เมื่อกระทบแสงไฟจะให้ภาพที่สวยงาม รวมทั้งกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่โรแมนติก และการจัดกิจกรรมเสริม

“เปิดให้จองต้นทุเรียน” ให้นักท่องเที่ยวจอง วางมัดจำ เจ้าของสวนจะทำหน้าที่ดูแลรักษาและส่งภาพให้ผู้จอง ดูทาง Line เป็นระยะๆ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ลูกค้ามารับผลผลิตทุเรียน จ่ายเงินในส่วนที่เหลือโดยคิดราคาอ้างอิง ณ วันที่ตัดทุเรียน ลูกค้าจะได้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพไปบริโภค หรือไปฝากญาติผู้ใหญ่ใครต่อใครอย่างมั่นใจได้แน่นอน

ดอกทุเรียนบานช่วงหัวค่ำ

ทุเรียนดี เกรดพรีเมียม เกษตรกรเมืองคอนทำได้แน่นอน และไม่ต้องกลัวผิดหวังกับทุเรียนอ่อนโดยเฉพาะการจองผลผลิตล่วงหน้า รู้วันผสมดอก รู้วันเก็บเกี่ยว ปัญหาทุเรียนอ่อนจะหมดไป หากชาวสวนทุกคนจริงใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน