“รมช. มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อ ภาคอีสาน 

“รมช. มนัญญา” เปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมมอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดฆ่าแมลงพาหะแก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อ จำนวน 8 แห่ง ด้าน อ.ส.ค. หวั่นการระบาดกระทบอาชีพโคนม กำชับสำนักงานภาคทั่วประเทศเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (18 มิถุนายน 2564) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ” ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้พบการระบาดครั้งแรกของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำโคเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา มีการแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สาคัญ เช่น แมลงวันคอก เห็บ และยุง ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไปสู่โคและกระบือ ใน 51 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค กระบือ ป่วยแล้วกว่า 85,000 ตัว

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าโรคลัมปีสกิน เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค และกระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และการบริโภคเนื้อโคที่สะอาด ปลอดภัย จึงมอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดทำกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกิน ในโค–กระบือ” ขึ้น

ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในฟาร์มเลี้ยงโคนมและฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ขอมอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดฆ่าแมลงพาหะแก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาน้ำพอง) สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาพังทุย) สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง) สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด  สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขัวเรียงชุมแพ จำกัด

รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกินที่ยังวิกฤติหนักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อ ทั่วประเทศ จึงกังวลว่าจะรุกลามมายังผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ อ.ส.ค. เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม”

ด้าน นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. โดยที่ผ่านมา จึงมอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค. แต่ละสำนักงานภาคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่คอยให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันพร้อมเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและสหกรณ์โคนมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรซึ่งเป็นสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและอาชีพการเลี้ยงโคนม”