เกษตรฯ จับมือพาณิชย์ เปิดตัวสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 รางวัลถ้วยพระราชทาน

เกษตรฯ จับมือพาณิชย์คัดสรรสุดยอดกาแฟไทย ชูเอกลักษณ์ด้านรสชาติกาแฟไทยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล พร้อมขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกาแฟรุ่นใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 เพื่อคัดสรรสุดยอดกาแฟไทยจากแหล่งปลูกที่เป็น single origin ทั่วประเทศ ทั้งสายพันธุ์อะราบิกาและโรบัสตา เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล และนำผลผลิตสุดยอดกาแฟไทยออกประมูลและจัดแสดง เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้มีโอกาสชิมรสชาติสุดยอดกาแฟของไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการสนับสนุนจากองค์การกาแฟระหว่างประเทศ หรือ ICO ได้จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ตามโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 หรือ THAI COFFEE EXCELLENCE 2021 เพื่อช่วยกระตุ้นตลาดกาแฟ และสร้างการรับรู้สุดยอดกาแฟไทย ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของรสชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟรุ่นใหม่

ปัจจุบัน กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ในประเทศไทยธุรกิจร้านกาแฟมีการเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเทรนด์หรือแนวโน้มการดื่มกาแฟของคนรุ่นใหม่นั้นจะเริ่มให้ความสนใจกับที่มาหรือเรื่องราวของกาแฟ เอกลักษณ์ของแหล่งปลูก รูปแบบการบริโภค และรสชาติของกาแฟกันมากขึ้น

ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งปลูกกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสายพันธุ์อะราบิกา และโรบัสตา ที่ได้รับรางวัลการันตี เช่น กาแฟดอยช้าง ได้รับการประกาศรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับยุโรป และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟไทย ที่มีศักยภาพจะทำตลาดในระดับสากลได้เป็นอย่างดี และสามารถจะนำมาเป็นจุดขาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟเฉลี่ยปีละประมาณ 24,000 ตัน แบ่งเป็นกาแฟอะราบิกา ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ประมาณ 11,000 ตัน และกาแฟโรบัสตา ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 13,000 ตัน ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดกาแฟไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอตัว และมีผลผลิตตกค้าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดกาแฟไทย และสร้างการรับรู้ความเป็นสุดยอดกาแฟของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ อันเนื่องมาจากภาวะตลาดซบเซาได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกาแฟเพื่อสร้างรายได้และดูแลผืนป่า รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ รวมทั้งเกษตรกร ได้พัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยด้วย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อะราบิกาและโรบัสตา ทั่วประเทศ ส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วมประกวดกว่า 100 ราย และมีจำนวนตัวอย่างกาแฟที่ส่งประกวดเกือบ 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้ง (dry / natural process) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายฉิ่ง แซ่ท้าว เกษตรกรจากหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประเภทที่ 2 กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียก (wet process) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายชาติชาย คะบู่ เกษตรกรในโครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอยผักกูด ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทที่ 3 กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้ง (semi-dry / honey process) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางฐิติกัลป์ มันตาวลี เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภทที่ 4 กาแฟโรบัสตา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายธนาสิทธิ์ สอนสุภา เกษตรกรจากหมู่บ้านนาตีนเขา ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 หรือ Thai Coffee Excellence 2021 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ชูจุดขาย ในการเป็นสุดยอดกาแฟของไทย ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของผู้บริโภคกาแฟในวงที่กว้างขึ้นแล้ว ยังมีส่วนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดกาแฟไทย ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จะมีกิจกรรมการประมูลสุดยอดกาแฟไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประกวดครั้งนี้ นำออกประมูล ณ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประมูล เพื่อร่วมชิมรสชาติของสุดยอดกาแฟไทย ที่มีทั้งเอกลักษณ์ด้านรสชาติ สายพันธุ์ และมีความโดดเด่นของแหล่งผลิต จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสุดยอดกาแฟไทยได้ก้าวสู่ “สุดยอดกาแฟโลก” ต่อไป