ทต.สูงเนิน ‘โคราช’ แปลงขยะเป็นปุ๋ย

นายนคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน (ทต.สูงเนิน) เผยถึงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ จัดสรรงบประมาณในช่วงแรก จำนวน 236 ล้านบาท กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายมากที่สุด ร้อยละ 66.42 รองลงมาเป็นพลาสติก ร้อยละ 18.71 และกระดาษ นำเอาขยะอินทรีย์ย่อยสลายมาเข้ากระบวนการคัดแยก ก่อนจะทำการหมักให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายให้กับชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย

ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ ปี 2557 กำจัดขยะมูลฝอยที่เข้ามาในระบบประมาณวันละ 27 ตัน โดยแยกเป็นขยะในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ตัน และขยะนอกเขตเทศบาลอีก 19 ตัน ต่อวัน ส่งผลให้ขณะนี้ภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน และองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงอีก 13 แห่ง ที่มาใช้บริการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรแห่งนี้ไม่มีปัญหาขยะตกค้างแต่อย่างใด

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด