แนะวิธีป้องกัน ‘โรคหืด’

นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคหืด (Asthma) หรือหอบหืด เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยพบในเด็กมากถึง ร้อยละ 10-12 ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบ ร้อยละ 6.9 ของประชากร จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. ปี 2558 พบผู้ป่วย 115,577 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยมาจากพันธุกรรมร่วมวกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ โดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ เช่น ควันบุหรี่ ควันพิษจากสิ่งแวดล้อม ไรฝุ่น แมลงสาบ เกสรดอกไม้ ฯลฯ ส่วนอาการก็แตกต่างกันไป บางรายไม่สามารถคาดเดาได้ ส่วนใหญ่มักมีอาการช่วงกลางคืน ปัจจุบัน โรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการได้  โดยการดูแลตนเองและให้คึวามร่วมมือกับแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ หากมีอาการหายใจหอบถี่ หรือหายใจลำบาก อาการแย่ลง ใช้อุปกรณ์พ่นยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องรีบพบแพทย์ทันที

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน