ฤทธิ์ลานิญา กุ้งตายเกลื่อน ห้ามเลี้ยงหนาแน่น หวั่น EMS ระบาดซ้ำ

อากาศแปรปรวนเกิดปรากฏการณ์ลานิญาในช่วงร้อนจัด กุ้งน็อกตายเกลื่อน ทำราคากุ้งขาวทรุด แถมโรงงานแปรรูปรับได้จำกัด เหตุแรงงานต่างด้าวก็ยังกลับไทยน้อยหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ “บรรจง นิสภวานิชย์” หวั่นโรคกุ้งตายด่วนกลับมารอบสองและรุนแรงมากกว่าเดิม แนะผู้เลี้ยงอย่าปล่อยกุ้งลงเลี้ยงแบบหนาแน่น และเลี้ยงไซซ์ใหญ่หนีคู่แข่ง

นายบรรจง นิสภวานิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงสถานการณ์กุ้งไทยในขณะนี้ว่า จากสภาวะอากาศแปรปรวนเกิดปรากฏการณ์ลานิญามีฝนตกบ่อยในฤดูร้อน ทำให้กุ้งที่เลี้ยงไว้เกิดการน็อกตายจำนวนมาก ปริมาณกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดมากกว่าปกติ ราคากุ้งขาว ขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม จึงลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 112-115 บาท ต่ำกว่าราคาช่วงปกติที่กิโลกรัมละ 130-150 บาท กอปรกับช่วงนี้ห้องเย็นและโรงงานแปรรูปส่งออกแรงงานต่างด้าวที่ลาหยุดกลับประเทศยังกลับมาไม่ครบ ทำให้ไลน์การผลิตผลิตกุ้งได้ไม่เต็มที่

“ภาพโดยรวมสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งของไทยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมามีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งของประเทศในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาวไตรมาสแรกปีนี้ลดลงเทียบกับผลผลิตกุ้งขาวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับการเกิดปรากฏการณ์ลานิญา ทำให้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติและปัญหาอื่นๆ ทำให้แนวโน้มผลผลิตกุ้งน่าจะไม่มากตามที่คาดการณ์”

นายบรรจง กล่าวต่อว่า จากการประชุมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่จังหวัดตรังเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ผลสรุปว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานิญาจะทำให้เกิดการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน (EMS) รองสองอีกครั้ง ซึ่งอาจรุนแรงมากกว่าครั้งที่แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สมาพันธ์จึงมีมติว่าการเลี้ยงกุ้งปี 2560 จากนี้ไป ผู้เลี้ยงควรลดปริมาณความหนาแน่นการเลี้ยงกุ้งให้น้อยลง ทั้งนี้ ควรปล่อยกุ้งลงเลี้ยงเหลือไร่ละ 70,000-100,000 ตัว และมุ่งเน้นการผลิตกุ้งไซซ์ใหญ่ ขนาด 30-40 ตัว/กิโลกรัม เป็นหลัก ซึ่งราคากุ้งขาวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา กุ้งขาว ขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ราคาซื้อขายที่ 195 บาท/กิโลกรัม ขนาด 50 ตัว/กิโลกรัม ราคาซื้อขาย 175 บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคา 155 บาท ขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคา 150 บาท ขนาด 80 ตัว/กิโลกรัม ราคา 135 บาท และขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม ราคาซื้อขายกิโลกรัมละ 115 บาท มีจำนวนกุ้งเข้าสู่ตลาดซื้อขายที่จังหวัดสมุทรสาคร 77 ตู้

“เท่าที่หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งไทยถึงแนวโน้มราคากุ้งปีนี้ ภาวะตลาดน่าจะดี เพราะผู้ส่งออกกุ้งโลกคือเวียดนาม เริ่มมีปัญหากับผู้ซื้อเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้ากุ้ง เนื่องจากเวียดนามทำตัวเป็นเทรดเดอร์รับซื้อผลผลิตกุ้งจากประเทศอื่นไปส่งแทน ผลผลิตกุ้งของประเทศอินเดียก็ไม่มาก กุ้งไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในโลก เพราะปลอดสารตกค้าง หากเกษตรกรไทยทำไซซ์ใหญ่หนีประเทศอินเดียหรืออื่นๆ ได้จึงไม่น่าจะมีปัญหา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกกุ้ง 209,381 ตัน เพิ่มขึ้น 21.9% มูลค่า 69,783 ล้านบาท ปี 2560 คาดว่าไทยจะส่งออก 240,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14.6% มูลค่า 81,700 ล้านบาท โดยไตรมาสแรกปีนี้คาดว่าจะส่งออก 45,000 ตัน ไตรมาสสองส่งออก 60,000 ตัน ไตรมาสสามส่งออก 65,000 ตัน และไตรมาสสี่ 70,000 ตัน

 

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ