แนะวิธีเพาะเมล็ดพืชผักให้ได้ผลดี

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมมีความสนใจปลูกต้นไม้ไว้รอบบริเวณบ้าน และพืชผักอีกประเภทหนึ่งที่ผมสนใจ อยากปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัว แต่ผมประสบปัญหาการเพาะเมล็ดพืชผักที่มีขนาดเล็กมาก มักไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นพริก มะเขือ และผักกาด อีกหลายชนิด คือเพาะแล้วไม่งอก หรืออาจงอกบ้างแต่น้อยมาก ทั้งนี้ ผมใช้ดินถุงซื้อจากตลาดต้นไม้เป็นวัสดุเพาะ ดังนั้น ผมขอเรียนถามว่า ผมควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การเพาะเมล็ดพืชผักเหล่านั้นให้ได้ผลดี

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ณรงค์ อาจหาญจิตต์

นนทบุรี

ตอบ คุณณรงค์ อาจหาญจิตต์

ผมขออนุญาตนำเมล็ดพริกมาเป็นตัวอย่าง หลายท่านบ่นว่า พริกที่เกิดขึ้นเอง โดยที่นกกินเมล็ดพริกเข้าไปแล้วขับถ่ายออกมา เมื่อได้รับความชื้นในดินจะเจริญงอกงามให้ผลดี ดีกว่าการเพาะเมล็ดด้วยตนเอง ซึ่งมักเกิดความล้มเหลว ผมเคยทดลองเพาะเมล็ดพริกขี้หนูโดยใช้ดินถุงเป็นวัสดุเพาะ ผลปรากฏว่าไม่ได้ผล

ต่อมาใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำบีบน้ำให้หมาด ปรากฏว่าระยะแรกเมล็ดงอกได้ดี แต่อีกชั่วระยะหนึ่งต้นอ่อนกลับเน่าตาย เมื่อให้คะแนนจะได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการวิจัยต่อไป

ผมลงทุนซื้อวัสดุเพาะที่เรียกว่า พีทมอส บรรจุถุงจากร้านค้าวัสดุเกษตร ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ราคาประมาณ 50-75 บาท ต่อถุง มาเพาะเมล็ดพริก และเมล็ดไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ วัสดุเพาะดังกล่าวมีลักษณะร่วนซุย และสะอาด ให้ฉีกถุงบรรจุ เทวัสดุลงในกะละมัง คลุกเคล้าและเกลี่ยให้เรียบ ปล่อยก๊าซบางชนิดที่หลงเหลืออยู่ในถุงระเหยออกไป แล้วใส่ในภาชนะที่มีรูระบายน้ำต่ำจากขอบเล็กน้อย รดน้ำพอชุ่ม วางเรียงเมล็ดพืชเป็นแถว ให้แต่ละเมล็ดห่างกันเล็กน้อยและกลบเมล็ดด้วยวัสดุเดียวกัน ใส่ในถุงพลาสติกทำเป็นตู้อบ ผูกปากถุงให้แน่น เก็บในที่ร่ม ภายใน 5-7 วัน เมล็ดจะงอกต้นอ่อนออกมาให้เห็น แล้วจึงเปิดปากถุงออก เลี้ยงต้นกล้าให้สมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไป ทำได้สองวิธี

วิธีแรก เมื่อต้นอ่อนเติบโตมีใบจริงชุดที่สอง ให้ถ่ายลงถุงเพาะชำสีดำ ที่วัสดุเพาะมีส่วนผสมจากดินร่วน 3 ส่วน ดินก้ามปู 1 ส่วน และปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน เลี้ยงไว้ให้แข็งแรงสมบูรณ์ จึงนำลงปลูกในแปลง ทำให้โอกาสรอดตายสูง และอีกวิธีหนึ่ง บำรุงต้นกล้าให้แข็งแรง เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายลงปลูกในแปลง

วิธีนี้ระยะแรกต้องพลางแสงให้ เพื่อลดความสูญเสียจากการเผาไหม้ของแสงอาทิตย์ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 โรยบางๆ เดือนละ 1 ครั้ง แล้วรดน้ำตาม หมั่นควบคุมแมลงศัตรูอย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้ต้นพริก หรือพืชอื่นๆ ผลิดอกออกผลตามความต้องการ

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562