ไข่เค็มน้ำแร่ พอกด้วยดินจอมปลวก รสชาติอร่อย ขายดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ชาวบ้านบ้านขันหมู่ พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยางพารา ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีเวลาว่างจากอาชีพหลักในช่วงบ่าย ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งมีแนวคิดในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มน้ำแร่ขึ้น เพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวเสริมจากอาชีพหลัก

คุณนาตยา แท่นรัตน์ ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มน้ำแร่ บอกด้วยว่า ตนเองเป็นแม่บ้านตำรวจ ซึ่งหลังจากที่สามีย้ายมาประจำที่สถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตนเองได้ลาออกจากบริษัทในกรุงเทพฯ มาอยู่กับครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง หลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่ มีแนวคิดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้สถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุน รวมกลุ่มกันผลิตไข่เค็มน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

ซึ่งไข่เค็มดังกล่าว ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นมา นับเป็นไข่เค็มเพื่อสุขภาพ โดยแบ่งการผลิตไข่เค็มออกเป็น 2 ชนิด คือ ไข่เค็มน้ำแร่ใบเตยหอม และไข่เค็มน้ำแร่จมูกข้าวสังข์หยด ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จะเน้นการรับซื้อมาจากสมาชิกในกลุ่มและประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับน้ำแร่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทางกลุ่มใช้น้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือว่าเป็นน้ำแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

“ไข่เค็มน้ำแร่เพื่อสุขภาพของกลุ่มแม่บ้านบ้านขันหมู่ เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนขั้นตอนการทำ ทางกลุ่มจะใช้น้ำแร่ดองไข่จำนวน 7 วัน จากนั้นนำมาพอกด้วยดินจอมปลวกที่ผสมกับเกลือและน้ำแร่เขาชัยสน ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งซื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 700 ฟอง บรรจุกล่อง กล่องละ 3 ฟอง ขายส่งราคากล่องละ 30 บาท นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกอย่างงาม

ไข่เค็มน้ำแร่ของกลุ่มแม่บ้านบ้านขันหมู่ นับว่าเป็นสินค้าคุณภาพของจังหวัดพัทลุงอีกอย่างหนึ่ง หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณนาตยา แท่นรัตน์ โทรศัพท์ 087-897-4715