วว.โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร “ไซรัปชนิดเข้มข้น น้ำสัมสายชูหมัก ไซเดอร์”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่” ได้แก่ ไซรัปชนิดเข้มข้น น้ำสัมสายชูหมัก ไซเดอร์ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ระบุผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารสำคัญสูง “วิตามิน E, B, B1 และสารต้านอนุมูลอิสระ” ปราศจากไขมันอิ่มตัว ชี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคสายสุขภาพ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น เศรษฐกิจประเทศยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีความเหมาะสม ทำให้สามารถเพาะปลูกข้าวได้ดี และข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องบริโภคข้าวทุกวันเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นอกจากการส่งออกในรูปของข้าวดิบโดยตรงแล้ว การนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคด้วย วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรของไทยและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วย วทน. และประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ไซรัปเข้มข้นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นกลูโคสไซรัป ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% ความเข้มข้น 65 บริกซ์ ผลิตภัณฑ์มีสีม่วงอมแดง มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร มีไขมันและคอเลสเตอรอล 0% มีแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถนำไปรับประทานกับขนมปังแทนแยม หรือนำไปเป็นสารให้ความหวานได้

2. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่หมักด้วยหัวเชื้ออย่างดี จาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักมีสีม่วงอมแดง มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีปริมาณกรดน้ำส้มมาตรฐาน 4.0-5.0% มีวิตามินบี และมีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอล 0%

3. ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์พร้อมดื่ม ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบครบถ้วนทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และการประเมินทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนการประเมินความปลอดภัยและอายุการเก็บเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสดั้งเดิมและรสน้ำผึ้ง ผลิตจากน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% ไม่ผสมน้ำตาล สูตรหวานน้อย มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอล 0% เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทั่วไป

“…วว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยใช้ วทน. ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในความหลากหลายของวัตถุดิบและทรัพยากรในอันดับต้นๆ ของโลก ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของ วว. จากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดผลงานวิจัยและขอรับบริการ คำแนะนำที่ปรึกษา จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ได้ที่ โทรศัพท์ 02-577-9000, 02-577-9137 โทรสาร 02-577-9137 E-mail : [email protected]