สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ สัมมนาใหญ่ “แนวทางส่งเสริมและการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย”

นายดลมนัส กาแจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย แจ้งมาว่า จากการสำรวจอย่างคร่าวๆ ของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10,000 ราย แต่กระนั้นทางหน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมประมง ยังไม่มีการับรอง และยังไม่ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง รวมถึงมีการห้ามนำเข้าอีกด้วย ดังนั้น เพื่อความกระจ่างแจ้ง และเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องของมาตรฐานการเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบตามกฎหมาย รวมถึงทิศทางการตลาดกุ้งเนื้อทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “แนวทางส่งเสริมและการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย” ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ ความจริงของกุ้งก้ามแดง (เครย์ฟิช) เอเลี่ยนหรือสัตว์เศรษฐกิจ โดย : ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในประเทศไทย มาตรฐานจากประสบการณ์จริง โดย คุณประทีป มายิ้ม อุปนายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง และแนวทางการส่งเสริม และเลี้ยงอย่างไรที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยตัวแทนกรมประมง รวมถึงเสวนา เรื่อง-“เลี้ยงกุ้งก้ามแดง อย่างมืออาชีพ” โดย คุณกฤตพร โพธิ์ศิลา ไร่กันนภา สามชุก ฟาร์มกุ้งก้ามแดงครบวงจร ตั้งแต่ลูกพันธุ์/กุ้งเนื้อ การเลี้ยงในบ่อปูน และบ่ออิฐประสาน และทิศทางตลาดกุ้งก้ามแดงทั้งในและต่างประเทศ โดย คุณกริช สุพาสอน พวงทองฟาร์ม เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ท่านละ 800 บาท (มีเอกสารประกอบการสัมมนา เบรก 2 มื้อ และอาหารกลางวัน) 8.00 -17.00 น. สำรองที่นั่ง โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ 0437123524 สอบถามรายละเอียด แจ้งสำรองที่นั่งที่ 086-3401713 (ตา) 089-7835887(หนึ่ง) 085-0745055 (จอย) เอกสารการโอนเงินกรุณาส่งที่ 02-940-5426 หรือ iD : manitra หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook/ www.thaiagrinews.net